Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-06-27 13 Bendruomenė sveikina Adelę Dovidavičienę

Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių,

kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė,

  kaip parašyta: Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus,

 o kas mažai – nekentėjo nepritekliaus.

2Kor 8,14-15

 

Šį sekmadienį pamokyti Dievo dosnumo ir kasdien patirdami jo globą, meldėme malonės, kad patys taptume gėrio skleidėjais ir spindinčiais tiesos švyturiais.

Sekmadienio Evangelijoje mergaitei Jėzus liepė duoti valgyti, o mokinius maitina savo Kūnu ir Krauju, teikiančiu amžinąjį gyvenimą.

Visi susirinkusieji į Šventąsias Mišias, sveikina jaunąjį parapijietį Gustą, šį sekmadienį priėmusį Pirmąją Komuniją.

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas prie altoriaus pakvietė Adelę Dovidavičienę, kuri birželio 24-ąją buvo apdovanota aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu. Klebonas sveikino, linkėjo Dievo palaimos gerbiamai Adelei, jos šeimai, jos artimiesiems ir jos vadovaujamoms maldos grupėms. Baigęs nuoširdžiai džiaugsmingą sveikinimo kalbą, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas pirmiausiai pakvietė parapijos Carito pirmininkę Maleniją Pivorienę, pasveikinti savo karitietę.  Ištikimos bendražygės taip pat pasveikinti atskubėjo karitietės Laima Misevičienė, Rita Janonytė, Vitutė Gaižauskienė... 

 

     Nuotrauka Vytauto Karlos

 

Parapijos Motinų maldoje vadovė Genovaitė Matusevičienė kalbėjo, kad per Adelės pasiaukojantį pavyzdį, Dievas ne vienam parapijiečiui beldžia į širdį ir rodo kelią,  kviesdamas aktyviai įsijungti į parapijos maldos grupes...

 

Nuotrauka Vytauto Karlos

 

Nuoširdžiai sveikiname Adelę Dovidavičienę, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotą aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos gyvenime, ilgametį ir uolų vadovavimą parapijos maldos grupelėms, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamai Adelei ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija.  Šiuos sveikinimo žodžius gerbiamai Adelei galime skaityti ir Kėdainių mieste leidžiamuose laikraščiuose ,,Rinkos aikštė“ ir ,,Mugė“, bei Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos svetainėje.

 

Visų parapijos aukščiausiu garbės ženklu apdovanotųjų sąrašą galima rasti svetainėje:

https://kedainiusvjurgiobaznycia.lt/garbingi-apdovanojimai-39/lt/

 

Pasibaigus visiems sveikinimams, parapijos klebonas pakvietė susirinkusius maldininkus, kartu su Didžiuoju Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios choru vadovaujamu Aušros Giedrienės, sugiedoti gerbiamai Adelei giesmę „Ilgiausių metų“.

 

Nuotrauka Vytauto Karlos

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija