į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2023-05-14 Adoracija

Gegužės mėnesio antrąjį sekmadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija įsiliejo į nepertraukiamą Eucharistinio Jėzaus adoraciją, kurią perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Veliuonos bendruomenei.

plačiau
 
2023-05-12 Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventė

Tai ką trisdešimt trys sutvirtinamieji nesugebėjo išsakyti žodžiais savo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui, sudėjo į maldomis, gėlėmis ir jaunyste išpuoštą bažnyčios altorių...

plačiau
 
2023-03-19 4 Gavėnios (Laetare) sekmadienis

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis vadinamas džiaugsminguoju (lotyniškai Laetare), kurio rožinė liturginė spalva. Bažnyčia kviečia džiaugtis ne tuo, kad greitai baigsis Gavėnios laikas, bet tuo, jog artėja mūsų Išganymo dienos, kuomet vėl patirsime atnaujinančią Viešpaties meilę, kuri buvo mums parodyta ant Kryžiaus medžio.

plačiau
 
2023-03-18 Jaunimo Gavėnios rekolekcijos

Nuoširdžiai besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui jaunimas, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono buvo pakviestas leistis į Gavėnios rekolekcijų kelią, kuris kylant aukštyn, reikalauja pastangų, pasiaukojimo ir susikaupimo, panašiai kaip nutinka, net kopiant į savosios Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalną.

plačiau
 
2023-03-13 Meldžiant taikos stebuklo Ukrainos tautai

Kovo 13-ją parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė, kartu su savanoriais dalyvavo Šiluvoje vykusioje Carito susikaupimo dienoje.

plačiau
 
2023-03-04 Parapijos sutvirtinamieji dalyvavo 2023 m. Užtvirtink renginyje

Nuotraukos

plačiau
 
2023-02-26 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Gavėnios pirmasis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo Dievo malone besiliejančiu rytu sutvirtinamiesiems susirinkus prie pečiuko šiltuose Parapijos namuose.

plačiau

 
 
2023-02-22 Pasiruošimas Užtvirtink renginiui

Parapijos Sutvirtinimo sakramentui ruošianti katechetė Genovaitė Matusevičienė, kartu su jai talkinančiomis komandos narėmis Gitana Kasperavičiene ir Vika Makaveckiene dalyvavo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos namuose vykusiuose KAJC organizuotuose mokymuose, pasiruošiant ,,UŽTVIRTINK" renginiui.

plačiau
 
2023-02-12 6 Eilinis sekmadienis

Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama izoliacijoje ir apleistume, jei jos nelydi rūpestis ir užuojauta.

plačiau
 
2023-02-11 Parapijos sutvirtinamųjų Lytiškumo ugdymo seminaras Vilniuje

Vasario 11-ąją, Lurdo Švenčiausios Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji, kartu su juos lydinčia komanda išvyko į piligriminę kelionę po Vilniaus šventoves.

plačiau
 
2023-02-08 Dalyvavimas pasitarime dėl „Užtvirtink“

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su jaunimą ruošiančia katechete Genovaite Matusevičiene dalyvavo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos namuose vykusiame pasitarime dėl „Užtvirtink“ renginio skirto Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiam jaunimui.

plačiau
 
2023-01-29 4 Eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio Šv. Mišių Evangelijoje skambėjo Jėzaus palaiminimai.

Visų pirma turime branginti tai, kas mes patys esame. Kiekvienas iš mūsų yra vertybė, nepriklausomai nuo turimų dovanų. Jėzus mums primena, kad esame palaiminti ne dėl to, ką turime, bet dėl to, kas esame.

plačiau
 
2023-01-22 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 22-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenė kartu su Visuotine Bažnyčia, jau ketvirtą kartą šventė Dievo Žodžio sekmadienį. Dievo Žodis yra skirtas visiems. Dievo Žodis skatina atsivertimą. Dievo Žodis jį priimančiuosius padaro jo skelbėjais.

plačiau
 
2023-01-15 2 Eilinis sekmadienis

Šv. Mišių pradžioje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas priminė, kad „Sausio 18 – 25 dienomis vyks tradicinė Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šiemetinė tema paimta iš pranašo Izaijo: „Mokykitės gera daryti, atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)“. 

plačiau
 
2022-12-11 Jaunimo Advento rekolekcijos

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji ir juos lydinti komanda atviromis širdimis atsiliepė į parapijos klebono troškimą šį Adventą tiek bendruomenėje, tiek šeimose; tiek gyvai, tiek sergamumo lygiui kylant - jungiantis per nuotolį, vis labiau pažinti Viešpatį per Šventąjį Raštą ir šalia Advento kalendoriaus keliauti su Jesės medžiu. Taip patiems įrodant savo ištikimybę Viešpačiui ir džiaugsmingai pasitikti Kalėdas nešant šviesą į pasaulį.

plačiau
 
2022-12-04 Meduoliniu nuoširdumu kvepiantis antrasis Advento sekmadienis

Antrąjį Advento sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiųjų maldininkų širdis  kreipė į Tikėjimą. Įžiebta Betliejaus žvakė, priminė apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

plačiau
 
2022-11-27 I Advento sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kaip ir kasmet kvietė parapijiečius dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikus į bažnyčią galima buvo atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

plačiau
 
2022-11-19 Šventosios Dvasios ALFA savaitgalis Vilniuje, pasitinkant Pasaulinę jaunimo dieną

Gausus būrys Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamųjų ypatingai laukė šeštadienio ryto, kuomet visi drauge, kartu juos lydinčia ir jaunyste trykštančia komanda, leidosi į Šventosios Dvasios ALFA savaitgalinę kelionę.

plačiau
 
2022-10-30 Šv. Mišių auka žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sekmadienio 12 val. Šventąsias Mišias aukojo žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

plačiau
 
2022-10-28 Misija ir trapučiai

Spalio 28-ąją Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Ribikauskienė kartu su savo auklėtiniais atėjo į pačią brangiausią Kėdainiams vietą, nuo kurios prasidėjo visa miesto istorija.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>