Parapijos jaunimas spausdinti
2022-06-19 Jaunimas vyko į Nakvynės namus

Po Sutvirtinimo sakramento šventės parapijos jaunimas nuvežęs į Nakvynės namus keksiukų pintinę, kitą kartą pažadėjo sugrįžti su maistu vargšų sieloms.

plačiau
 
2022-05-27 Parapijos mažųjų Susitaikymo diena

Labai gražu, kai bendruomeninėse Susitaikymo sakramento apeigose dalyvauja visa bendruomenė. Šventiškumą, pasitikėjimą Dievu, žmonių bendrystę, ramų džiaugsmą sukuria pačios apeigos.

plačiau
 
2022-05-21 Sutvirtinto jaunimo piligriminis žygis

Sakramentai, kuriuos įsteigė Viešpats Jėzus, be Šventosios Dvasios veikimo nebūtų mūsų išgelbėję. Be jos, net pati Išganytojo mirtis būtų buvusi beprasmiška. Reikėjo, kad šis malonių laukas būtų apvaisintas Šventosios Dvasios nužengimu. Panašiai yra su kviečio grūdu. Jūs beriate jį žemėn, bet reikia saulės ir lietaus, kad išdygtų ir subrandintų varpą. (Arso klebonas)

plačiau
 
2022-05-13 Jaunimas aplankė nakvynės namus

Gegužės 13-ją Katalikų Bažnyčia mini pirmąjį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą trims Fatimos piemenėliams, kuris įvyko 1917 m. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį puse metų. Per vieną apsireiškimą Švč. Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo, kaip Fatimos paslaptis...

plačiau
 
2022-05-12 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Švenčiausios Mergelės Marijos mėnesio dvyliktąją dieną, kaip anuomet ant tų dvylikos apaštalų, šiandien ant mūsų bažnyčios sutvirtinamųjų nužengė Šventoji Dvasia, išliedama septynias Šventosios Dvasios dovanas.

plačiau
 
2022-05-08 Parapijos sutvirtinamųjų sekmadienis prieš ilgai lauktą šventę

Paskutinį sekmadienį prieš Sutvirtinimo sakramento šventę, parapijos namuose susirinkę jaunuoliai dalinosi apie Sutvirtinimo sakramentui pasirinktus vardus, laisvai prisiėmė šventės atsakomybes ir suskubo padėkoti draugams.

plačiau
 
2022-04-10 Jaunimas Verbų sekmadienyje

Parapijos jaunimas nuo ankstaus ryto su verbų šakelėmis ir puokštelėmis  rinkosi Verbų sekmadinio šventimui.

plačiau
 
2022-04-03 Sutvirtinamųjų gavėnios rekolekcijos „Nebėra meilėje baimės“

Balandžio 2-3 dienomis vyko Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančio jaunimo gavėnios rekolekcijos „Nebėra meilėje baimės“.

 

plačiau
 
2022-03-19 Sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Vilniuje

Nepaprastai gražią kovo 19-ąją mums visiems padovanojo Viešpats. Sutvirtinamieji palydėti parapijos klebono palinkėjimu:  „parvežti į parapiją daug meilės“, - išvyko į Šventosios Dvasios šeštadienį Vilniuje.

plačiau
 
2022-03-13 Jaunimo Kryžiaus kelias ir malda prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos

Šis antrasis mėnesio sekmadienis sutapo su antruoju gavėnios sekmadieniu, kada Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje maldai išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

plačiau
 
2022-03-06 Kryžiaus kelias su vaikais

Pirmojo gavėnios sekmadienio rytas Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje prasidėjo Kryžiaus keliu su parapijos mažaisiais. Mąstymai buvo pritaikyti pagal kun. Vincentą Lizdenį.

plačiau
 
2022-02-03 Pasidalinimų laikas

Rutina ir nuobodulys gali turėti neigiamos įtakos tiek vaikų tiek suaugusiųjų smegenims, kurios visada nori mokytis, todėl tenka būti ir parapijoje išradingais ir sugalvoti įdomios veiklos.

 

plačiau
 
2022-01-23 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 23-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę, 12 valandos Šventąsias Mišias aukodamas, parapijos klebonas kvietė visus melsti brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.

plačiau
 
2022-01-07 Kitokios Kalėdos

Kalėdos – tai Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų širdies, Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų šeimos, kuris ateina pas mus, į mūsų namus, į mūsų širdį, į mūsų gyvenimą.

plačiau
 
2021-06-26 Jaunimas dalyvavo piligriminiame žygyje aplink Šiluvą

Tik spėjus užsiregistruoti į piligriminį žydį aplink Šiluvą, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimas sulaukė dovanos.

plačiau
 
2021-06-03 Klebonui ir parapijai kiekvienas labai svarbus

2020 m. spalio 18-ąją, buvo minima Pasaulinė misijų diena. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį, švenčiat minėjimą, kiekvienam pakrikštytajam dalyvaujančiam Šventosiose Mišiose klebonas primena  raginimą atsiminti, kad visi privalome prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo.

plačiau
 
2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

Šeštajį sekmadienį po Velykų, 10 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė iš šlovino Viešpatį sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas.

 

Plačiau

 
 
2021-04-29 Parapijos sutvirtinamieji susitikime - UŽTVIRTINK

Balandžio 29-ąją, Šventoji Dvasia suvedė abiejų Kėdainių miesto Katalikų bažnyčių Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantį jaunimą, kaip brolius ir seseris į bendrą nuotolinį renginį „UŽTVIRTINK”.

plačiau
 
2021-02-28 Antrasis gavėnios sekmadienis

Prieš 12 valandos Šv. Mišias, kaip ir kasmet, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias. Šiais metais jis buvo apmąstomas susirinkusiems pasiliekant savo vietose. Kryžiaus kelio mąstymus skaitė Petras Budrikas, giesmes giedojo Bažnyčios Didysis choras vadovaujamas Aušros Giedrienės.

plačiau
 
2021-02-04 Jaunimas dalyvavo virtualioje Užgavėnių kaukių edukacijoje

Kasmet Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos Carito jaunatviškos ir kūrybingos moterys, Parapijos namuose ir aikštelėje prie jų, organizuodavo Užgavėnių šventes. Į jas susirinkdavo gausybė parapijiečių, jaunimo, miestelėnų ir svečių.... Renginio organizatoriai visuomet šventėje sulaukdavo ir parapijos klebono.

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >>