Parapijos jaunimas spausdinti
2022-11-27 I Advento sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kaip ir kasmet kvietė parapijiečius dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikus į bažnyčią galima buvo atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

plačiau
 
2022-11-19 Šventosios Dvasios ALFA savaitgalis Vilniuje, pasitinkant Pasaulinę jaunimo dieną

Gausus būrys Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamųjų ypatingai laukė šeštadienio ryto, kuomet visi drauge, kartu juos lydinčia ir jaunyste trykštančia komanda, leidosi į Šventosios Dvasios ALFA savaitgalinę kelionę.

plačiau
 
2022-10-30 Šv. Mišių auka žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sekmadienio 12 val. Šventąsias Mišias aukojo žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

plačiau
 
2022-10-28 Misija ir trapučiai

Spalio 28-ąją Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Ribikauskienė kartu su savo auklėtiniais atėjo į pačią brangiausią Kėdainiams vietą, nuo kurios prasidėjo visa miesto istorija.

plačiau
 
2022-10-16 29 eilinis sekmadienis

Tikėjimas visada turi būti maitinamas nuolatine malda. Ji būtina mūsų dvasiniam gyvenimui taip pat, kaip kvėpavimas kūnui. Todėl, kai kalbame apie atsivertimo būtinybę, šiandien toks atsivertimas visų pirma yra malda, maitina tikėjimą ir parengia priimti Dievo dovanas.

plačiau
 
2022-07-24 17 Eilinis sekmadienis Bažnyčioje

Šią dieną minėdami senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, mes pagerbiame mūsų senelius ir močiutes, kurie mums perdavė istoriją, tradicijas, papročius ir daugybę kitų dalykų.

plačiau
 
2022-06-26 Šeimų palaiminimas ir žolynų pašventinimas šlovinant Šv. Mišiose jaunimui

Kiekvienas esame Bažnyčios bendrasavininkai. Gera matyti tą tikrumą Bažnyčios žmonėse, kuriuo parapijiečiai yra uždegti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono.

plačiau
 
2022-06-19 Jaunimas vyko į Nakvynės namus

Po Sutvirtinimo sakramento šventės parapijos jaunimas nuvežęs į Nakvynės namus keksiukų pintinę, kitą kartą pažadėjo sugrįžti su maistu vargšų sieloms.

plačiau
 
2022-05-27 Parapijos mažųjų Susitaikymo diena

Labai gražu, kai bendruomeninėse Susitaikymo sakramento apeigose dalyvauja visa bendruomenė. Šventiškumą, pasitikėjimą Dievu, žmonių bendrystę, ramų džiaugsmą sukuria pačios apeigos.

plačiau
 
2022-05-21 Sutvirtinto jaunimo piligriminis žygis

Sakramentai, kuriuos įsteigė Viešpats Jėzus, be Šventosios Dvasios veikimo nebūtų mūsų išgelbėję. Be jos, net pati Išganytojo mirtis būtų buvusi beprasmiška. Reikėjo, kad šis malonių laukas būtų apvaisintas Šventosios Dvasios nužengimu. Panašiai yra su kviečio grūdu. Jūs beriate jį žemėn, bet reikia saulės ir lietaus, kad išdygtų ir subrandintų varpą. (Arso klebonas)

plačiau
 
2022-05-13 Jaunimas aplankė nakvynės namus

Gegužės 13-ją Katalikų Bažnyčia mini pirmąjį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą trims Fatimos piemenėliams, kuris įvyko 1917 m. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį puse metų. Per vieną apsireiškimą Švč. Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo, kaip Fatimos paslaptis...

plačiau
 
2022-05-12 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Švenčiausios Mergelės Marijos mėnesio dvyliktąją dieną, kaip anuomet ant tų dvylikos apaštalų, šiandien ant mūsų bažnyčios sutvirtinamųjų nužengė Šventoji Dvasia, išliedama septynias Šventosios Dvasios dovanas.

plačiau
 
2022-05-08 Parapijos sutvirtinamųjų sekmadienis prieš ilgai lauktą šventę

Paskutinį sekmadienį prieš Sutvirtinimo sakramento šventę, parapijos namuose susirinkę jaunuoliai dalinosi apie Sutvirtinimo sakramentui pasirinktus vardus, laisvai prisiėmė šventės atsakomybes ir suskubo padėkoti draugams.

plačiau
 
2022-04-10 Jaunimas Verbų sekmadienyje

Parapijos jaunimas nuo ankstaus ryto su verbų šakelėmis ir puokštelėmis  rinkosi Verbų sekmadinio šventimui.

plačiau
 
2022-04-03 Sutvirtinamųjų gavėnios rekolekcijos „Nebėra meilėje baimės“

Balandžio 2-3 dienomis vyko Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančio jaunimo gavėnios rekolekcijos „Nebėra meilėje baimės“.

 

plačiau
 
2022-03-19 Sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Vilniuje

Nepaprastai gražią kovo 19-ąją mums visiems padovanojo Viešpats. Sutvirtinamieji palydėti parapijos klebono palinkėjimu:  „parvežti į parapiją daug meilės“, - išvyko į Šventosios Dvasios šeštadienį Vilniuje.

plačiau
 
2022-03-13 Jaunimo Kryžiaus kelias ir malda prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos

Šis antrasis mėnesio sekmadienis sutapo su antruoju gavėnios sekmadieniu, kada Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje maldai išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

plačiau
 
2022-03-06 Kryžiaus kelias su vaikais

Pirmojo gavėnios sekmadienio rytas Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje prasidėjo Kryžiaus keliu su parapijos mažaisiais. Mąstymai buvo pritaikyti pagal kun. Vincentą Lizdenį.

plačiau
 
2022-02-03 Pasidalinimų laikas

Rutina ir nuobodulys gali turėti neigiamos įtakos tiek vaikų tiek suaugusiųjų smegenims, kurios visada nori mokytis, todėl tenka būti ir parapijoje išradingais ir sugalvoti įdomios veiklos.

 

plačiau
 
2022-01-23 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 23-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę, 12 valandos Šventąsias Mišias aukodamas, parapijos klebonas kvietė visus melsti brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >>