Visuotinės maldos spausdinti

                 2020 m. 2 Velykų sekmadienis B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, maldaukime visagalį Dievą Tėvą pasilenkti prie mūsų mažumo, kurį Jis pašlovino savo Sūnuje, prisikėlusiame iš numirusių.

 

Gailestingumo Tėve, išklausyk mus!

 

Tegul Bažnyčia džiaugsmingai ir įtikinamai skelbia pasauliui Kristaus Prisikėlimą.

 

Tegul vadovaujantieji, priimdami prendimus, siekia solidarumo su visais, ypač silpniausiais ir vargingiausiais.

 

Meldžiame už visus netikinčius ar slegiamus abejonių, kad rastų tikėjimo šviesą.

 

Meldžiame už mūsų parapijos bendruomenę, kad, kas sekmadienį susivienydami Šventosiose Mišios, bręstų tarpusavio vienybės ir meilės dvasioje.

 

Meldžiame, kad rūpesčiuose ir varguose paskendę žmonės, patirtų gyvo tikėjimo džiaugsmą ir brolių paramą.

 

Kun.: Gailestingasis Dieve Tėve, išklausyk čia susirinkusiųjų maldas, tegul Prisikėlimo džiaugsmas paskatina mus per visas mūsų dienas skelbti Kristų mus supantiems žmonėms. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.