SKELBIMAI


 


 

Nuoširdžiai sveikiname Dalią ir Marijoną Urbonavičius, birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šventojo Jurgio kankinio parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamiems Daliai ir Marijonui Urbonavičiams, ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje krikščioniškoje veikloje linki Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija.

 


NAUJIENOS


 

2022-06-19 Jaunimas vyko į Nakvynės namus

Po Sutvirtinimo sakramento šventės parapijos jaunimas nuvežęs į Nakvynės namus keksiukų pintinę, kitą kartą pažadėjo sugrįžti su maistu vargšų sieloms.

Plačiau


 

2022-06-15 Parapijos moderatoriai dalyvavo Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio simpoziume

Birželio 15-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su Sinodinio kelio moderatorių grupe vyko į Kauno Švč. Trejybės bažnyčią, į Padėkos Šv. Mišias.

Plačiau


 

2022-06-15 Marijos legionierių piligriminė kelionė

Birželio 15 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios Marijos legionierės dalyvavom Krekenavos Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo bazilikoje vyskupo Jono Kaunecko Šv. Mišių aukoje.

Plačiau


 

2022-06-14 Danguolės Barauskienės daina tremtiniams

Gedulo ir Vilties dieną prisimename tremtinius, atgulusius amžino poilsio Sibiro platybėse, ir tuos, kurie sugrįžo į Tėvynę, bet savo gimtųjų namų neberado...

 

Plačiau


 

2022-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Nepabūgusieji liūties kėdainiečiai birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai stabtelėjo atminties valandai geležinkelio stotyje, iš kurios traukiniais į tremtį buvo vežami mūsų krašto žmonės. Vėliau pagerbtos okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukos.

Plačiau


 

2022-06-12 Švenčiausios Trejybės atlaidai

Susirinkę atlaidų dieną vaikai ir jaunimas susėdę Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šlaite prie Marijos, prieš Šventąsias Mišias dar kartą prisiminė atlaidų prasmę.

Plačiau


 

2022-06-10 Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Kėdainių rajono tarybos (1990-1995 m.) 30-mečio minėjimo Šv. Mišios

Šią dieną susirinkusieji į Šventąsias Mišias pagerbė žmones, kurie savo darbais, veikla ir pasiaukojimu kūrė ir įtvirtino laisvę Kėdainių krašte ir visoje Lietuvoje.

Plačiau


 

2022-06-05 Sekminės ir Tėvo diena

Sekminių dieną minime gimimą Bažnyčios, kuri niekuomet nesijaučia pasiekusi savo tikslą, kaip kad kartais mano krikščionys, įsivaizduodami esą nepajudinama teisumo uola. Bažnyčia užsispyrusiai nestovi vienoje vietoje, bet nuolat eina pirmyn. Galima netgi būtų pasakyti, jog ją pirmyn stumia tas pats pirmųjų Sekminių smarkus vėjas.

Plačiau


 

2022-05-31 Septintosios Sinodinio kelio temos „SINODALUMO UGDYMAS“ moderatorių baigiamasis posėdis

Į Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventę rinkosi Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos tikintieji ir Sinodinio kelio parapijos moderatoriai. Moderatorių komanda po Šventųjų Mišių susirinko į posėdį susisteminti septintąją temą „SINODALUMO UGDYMAS“.

Plačiau


 

2022-05-31 Pokalbis su kun. Arūnu Jankauskiu

Antrasis šių metų „Kelionė“ numeris jau pasiekė skaitytojus, kurie siekia visapusiškai augti ir bręsti.

Plačiau


 

2022-05-30 Katechetės Genės Sereikienės mintys apie šių metų Pirmąją Komuniją

Nubėgant pavasariui, gegužės 29 dieną tarsi žiedai į Šv. Jurgio kankinio bažnyčią rinkosi Pirmosios Komunijos vaikai. Juos lydėjo tėvai, krikštatėviai, giminės bei draugai. Yra kuo pasidžiaugti. Tai išties džiaugsmo diena.

Plačiau


 

2022-05-29 Šeštinių, vaikų Pirmosios Komunijos ir socialinio komunikavimo diena

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems kalbėjo, kad švęsdami Šeštinių - Kristaus žengimo į dangų šventę, girdime viešpaties raginimą nešti Gerąją Naujieną visam pasauliui.

Plačiau


 

2022-05-29 Septintosios Sinodinio kelio temos pristatymas bendruomenei

Kristaus Žengimo į dangų dieną, moderatorių komanda, kartu su parapijos klebonu, po Šventųjų Mišių džiaugsmingai leidosi į kelionę savo bendruomenėje, pristatydama Septintąją Sinodinio kelio temą  „SINODALUMO UGDYMAS“.

Plačiau


 

2022-05-27 Parapijos mažųjų Susitaikymo diena

Labai gražu, kai bendruomeninėse Susitaikymo sakramento apeigose dalyvauja visa bendruomenė. Šventiškumą, pasitikėjimą Dievu, žmonių bendrystę, ramų džiaugsmą sukuria pačios apeigos.

Plačiau


 

2022-05-25 Parapijiečio Viliaus Skinulio liudijimas apie dešimtinę

Vaizdo įrašas

Plačiau


 

2022-05-22 Septintosios Sinodinio kelio temos „SINODALUMO UGDYMAS“ pasiruošimo pristatyti bendruomenei posėdis

Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda labai atsakingai atkeliavo į septintąją temą „Sinodalumo ugdymas“.

Plačiau


 

2022-05-22 Šv. Mišių auka už parapijos Caritą minint 33-iąsias gyvavimo metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas susirinkusiems į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią kalbėjo, kad prieš 33-ejus metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

Plačiau

 

Daugiau naujienų rasite čia


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 spausdinti