į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Apie mus
Dvasinga vasaros poezijos šventė Kėdainiuose

Liepos 9 d. (sekmadienį) Kėdainiuose vyko trečioji vasaros šventė  „Ten, kur poezija virsta malda“. Atvyko literatai iš Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio rajonų ir Kėdainių. Iš Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ į poezijos šventę nuvyko klubo prezidentas Stanislovas Grigas ir tarybos narė Ona Striškienė.

Prieš renginį Kėdainiuose aplankėme parke, ant Dotnuvėlės upės kranto stovintį minaretą, esantį šalia geležinkelio stoties. Jis paliko puikų įspūdį.

Poezijos šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Šv. Mišiose melstasi už Kėdainių krašto literatų sambūrio literatus, dalyvaujančius poetus, rašytojus. Iš bažnyčios šventė persikėlė į kalnelį, esantį šalia bažnyčios.

Susirinkusius sveikino Kėdainių rajono tarybos narė Onutė Šulcienė. Vedančios Kėdainių krašto literatų sambūrio prie šv. Jurgio bažnyčios vadovės Genės Sereikienės sumanymu kuriančiųjų skaitytas eiles paįvairindavo dainų atlikėjai. Pritariant gitara dainavo Panevėžio rajono Raguvos meno vadovė Rima Žudienė ir Arnas Jasiūnas iš Šėtos, Kėdainių rajono. Lietuvių ir lenkų kalbomis dainavo Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Issa“, eiles skaitė draugijos vadovė Irena Duchovska. Violis Laumakys iš Kėdainių eiles skaitė lietuvių ir vokiečių kalbomis, vilainiškė Renata Šimakauskienė – lietuvių ir anglų. Ona Striškienė prisistatydama panevėžiečių tarme padeklamavo savo eilėraštį „Miška dukr“. Kėdainiškių ir svečių skaitomos eilės buvo labai šiltai priimtos. Visiems buvo įteiktos gėlės ir dovanotos knygos.

 

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Onos Striškienės asmeninio archyvo nuotraukos

,,Lietuvos aidas“,2017 liepos 18d.