Skelbimų archyvas spausdinti

2023 m. gegužės mėn. 28 d. (sekmadienį),

Vaikų pirmosios komunijos šventė 12 val.


2023 m. gegužės mėn. 27 d. (šeštadienį), vaikų pirmoji išpažintis 12 val. 


2023 m. gegužės mėn. 21 d. (sekmadienį),

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus. Melsime taikos Ukrainai bei brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.


2023 m. gegužės mėn. 14 d. (sekmadienį), 12 val., Šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos Caritą vadovaujamą pirmininkės Malenijos Pivorienės, minėdami Carito veiklos 34-ąsias metines. 


2023 m. gegužės mėn. 14 d. (sekmadienį),

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Adoracijos pradžia sekmadienį 8 val.

Būkime maldoje kartu su mūsų Išganytoju, melsdami pagalbos sau, Tėvynei, kenčiančiai Ukrainai ir visam pasauliui. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu.


2023 m. gegužės mėn. 12 d. (penktadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

 

Pavadinimas

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


2023 m. gegužės 7 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2023 m. balandžio 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2023 m. balandžio 23 d. Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios meldžiant taikos Ukrainai, palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.


2023 m. balandžio 21 d. (penktadienį), 16 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį. 


2023 m. balandžio 10 d. (pirmadienį),

Antroji Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2023 m. balandžio 9 d. (sekmadienį),

VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val.

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2023 m. balandžio 8 d. (šeštadienį),

Didįjį šeštadienį, 18 val. Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje renkamės VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2023 m. balandžio 7 d. (penktadienį),

18 val. Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2023 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienį),

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

2023 m. balandžio 6 d.(ketvirtadienį),

18 val. Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje:

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 15 min. Kryžiaus kelias.

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.


2023 m. balandžio 2 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Laiminamos verbos.


2023 m. kovo 12 d. (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija. 


2023 m. kovo 11 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. 


2023 m. kovo 5 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėją Šv. Kazimierą, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val. 


2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį),

Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2023 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį),

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 12 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką. Po Šv. Mišių – žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas Dotnuvos g. kapinėse.


2023 m. vasario 5 d. (sekmadienį),

Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. šventinama Šv. Agotos duona ir vanduo prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių.


2023 m. vasario 3 d. (penktadienį), Šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir Šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų iš nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2023 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2023 m. sausio 13 d. (penktadienį),
17.30 val. Kauno g. kapinėse. Sausio 13-osios aukų – žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas.

 

18 val. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus.

Po Šv. Mišių Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblio JORIJA koncertas (vad. R. Lukminienė)


2023 m. sausio 6 d. (penktadienį), Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 10 val. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Šventinamas auksas, smilkalai, mira ir kreida.