Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2021 m. gruodžio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už prieš 70 metų Sosių miške žuvusius partizanus. Po Šv. Mišių literatūrinė – muzikinė akimirka „Palinko liepa“.

Eiles skaitys Genė Sereikienė. Muzikuos Laima Žilytė.

 


NAUJIENOS


 

2021-11-14 Šv. Mišios už gyvus ir mirusius choristus

Lapkričio 14-ją, minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos už gyvus ir mirusius choristus.

Plačiau


 

2021-11-12 Dalyvavome moderatorių mokymuose

 

Lapkričio 12-ąją Bažnyčia mini Šv. vyskupą kankinį Juozapą. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas ir sinodinio kelio parapijos moderatorių grupė, dalyvavo bendruomenių moderatoriams skirtuose mokymuose Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios parapijos namuose.

Plačiau


 

2021-11-08 Parapijos Sinodinio kelio koordinacinės grupės pirmasis posėdis

 

Lapkričio 8-ąją dieną, po Šventųjų Mišių susirinkusi į pirmąjį posėdį Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Sinodinio kelio koordinacinė grupė bažnyčios Antrojo aukšto salėje, bibliotekėlėje, rado Gerhatdo Mesterio knygą „Ak, tas Pranciškus“.

Plačiau 


 

2021-11-07 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Šventosiose Mišiose susirinkusiems į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią, parapijos klebonas kalbėjo, kad prieš keletą metų tremtinė Regina Kuzmienė paprašė paskutinį Vėlinių aštuondienio sekmadienį melstis už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Šita graži tradicija tęsiama ir šiandien.

Plačiau


 

2021-11-02 Vėlinės

Paprotys melstis už mirusiuosius yra senas kaip pati Bažnyčia, tačiau pati liturginė šventė buvo įsteigta tik 998 m. lapkričio 2-ąją. Pirmasis tai padarė šventas prancūzų benediktinas vienuolis vardu Odilonas, penktasis Kliuni vienuolyno abatas.

Plačiau


 

2021-11-01 Visų Šventųjų Šventė

 

Visų Šventųjų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo, kad šiandien ir mes esame kviečiami susimąstyti apie savo šventumą. Dievas visus mus pašaukė ir tebešaukia tapti šventais, vesdamas mus už rankos.

Plačiau


 

2021-10-31 31 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

 

Šios dienos 12 valandos Šventosiose Mišiose buvo meldžiamasi žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

Plačiau


 

2021-10-24 Pasaulinė Misijų Diena

 

30-ąjį eilinį sekmadienį, susirinkę Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Antrojo aukšto salėje, į įprastus sekmadienio susitikimus, mokymus, - parapijos jaunimas, vaikai, Motinos maldoje judėjimo mamos, žiūrėjo Nacionalinės Misijų tarnybos parengtą vaizdo įvadą apie 2021 m. Misijų mėnesį.

Plačiau


 

2021-10-17 „Naujieji Lažai - mano gimtasis kaimas“

 

Spalio septynioliktąją Kėdainių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje buvo pristatyta ir Šv. Mišiose pašventina Genės Augaitės-Sereikienės atsiminimų knyga „Naujieji Lažai - mano gimtasis kaimas“.

Plačiau


 

2021-10-14 Kėdainių profesinio rengimo centro 20-ties metų jubiliejus

 

Į susirinkusius į Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pasimelsti už Kėdainių Profesinio Rengimo Centrą, švenčiantį 20-ties metų veiklos jubiliejų, parapijos klebonas kreipėsi sveikinimu direktoriui Dangirui Kačinskui, visiems dėstytojams, studentams bei darbuotojams.

Plačiau


 

2021-10-13 Spalio 13-oji Šiluvoje

 

Spalio 13-ąją, Kėdainių dekanato dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos choras vadovaujamas Aušros Giedrienės buvo pakviestas giedoti 10 valandos Šventosiose Mišiose Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

Plačiau


 

2021-10-10 Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo:

- Šiandien, švęsdami Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, šaukiamės Jos motiniško užtarimo ir dėkojame už gautas malones patiriamas per Jos dangiškojo Rožyno kalbėjimą. Taip pat klebonas priminė, kad spalio mėnesį meldžiamės už misijas.

Plačiau


 

2021-10-04 Gailestingosios meilės šventė

 

Popiežius Paulius II 1980 metais paskelbė šv. Pranciškų gamtos globėju. Šv. Pranciškus visus kūrinius laikė savo broliais ir seserimis globojo juos ir jais rūpinosi. Darė gailestingumo darbus. Sakė pamokslus paukščiams, kurie atskrisdavo ir nutūpdavo į jo rankas ir ant pečių.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia