Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2021 m. birželio 20 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė.
 


NAUJIENOS


 

2021-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Nuotraukos

Plačiau


 

2021-06-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimai

 

Šis antrasis mėnesio sekmadienis vėl suveda palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio draugus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje maldai, prie išstatytos pirmojo laipsnio relikvijos, kad palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

Plačiau


 

2021-06-06 Devintinės ir Tėvo diena

 

Šv. Tomas Akvinietis apie Eucharistiją rašė: „Joks kitas sakramentas nėra išganingesnis už šį, kuriuo apvalomos nuodėmės, ugdomos dorybės, o siela apsčiai pripildoma visokiausių dvasinių dovanų“.

 

Plačiau


 

2021-06-03 Klebonui ir parapijai kiekvienas labai svarbus

 

2020 m. spalio 18-ąją, buvo minima Pasaulinė misijų diena. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį, švenčiat minėjimą, kiekvienam pakrikštytajam dalyvaujančiam Šventosiose Mišiose klebonas primena  raginimą atsiminti, kad visi privalome prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo.

Plačiau


 

2021-06-02 Motinos maldoje sutiko piligrimus iš Panevėžio

Tikrai nesuklysiu sakydama, nors prabėgo per dvidešimt metų kai sesuo Kristina Zita Mikalauskaitė išvyko iš Kėdainių krašto, nerasime Tikybos mokytojo, kurio akys nenušvistų išgirdus paminint šitos šviesios vienuolės vardą.

Plačiau


 

2021-05-30 Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė

 

Atlaidai gaunami per Bažnyčią. Bažnyčia gali laikinąsias bausmes atleisti prie mūsų gerų darbų prijungdama dalį Jėzaus, Marijos bei šventųjų nuopelnų, nes Viešpats jai yra patikėjęs šių nuopelnų lobyną.

Plačiau


 

2021-05-25 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija parapijoje

Gegužės 25-ąją, atvykęs į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapiją, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pirmiausiai kartu su parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi aplankė Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį.

Plačiau


 

2021-05-23 Sekminės ir Carito veiklos 32-osios metinės

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia kasmet išpuošiama berželiais. Išpuoštos ir tikinčiųjų širdys, laukiančios perkeitimo, drąsos, įkvėpimo ir Viešpaties artumo. Šiandien prašome Šventosios Dvasios išsiliejimo mūsų širdims, mūsų gyvenimui, mūsų Tėvynei Lietuvai.

Plačiau


 

2021-05-16 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas

 

Nubėgančio pavasario mėnuo turtingas šventėmis. Gegužę tikinčiųjų širdys kasdien kyla garbinti Švč. Mergelės Marijos, minėjome Motinos dieną.

 

Plačiau


 

2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

 

Šeštajį sekmadienį po Velykų, 10 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė iš šlovino Viešpatį sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas.

 

 

Plačiau


 

2021-05-02 Motinos dienos palaiminimai

 

Pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena. Kasmet pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai. Visoms gimdytojoms suteikta privilegija savo dorybėmis panašėti į mamų Mamą, kad sulauktų dangaus paramos sau, savo šeimoms ir tėvynei.

Plačiau


 

2021-05-01 Tarpukario Lietuvos katalikių moterų draugijos paliktas ženklas

 

Gegužę bažnyčiose skamba gražiausios giesmės, maldos Švč. Mergelei Marijai. Tame laike gražiai įsirašė sekmadienis skirtas Motinoms, kada atsiveria įvairios iniciatyvos pagerbiant Motinas. Lietuvoje Motinos diena pradėta švęsti 1928 metais.  

 

Plačiau


 

2021-04-29 Parapijos sutvirtinamieji susitikime - UŽTVIRTINK

 

 

Balandžio 29-ąją, Šventoji Dvasia suvedė abiejų Kėdainių miesto Katalikų bažnyčių Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantį jaunimą, kaip brolius ir seseris į bendrą nuotolinį renginį „UŽTVIRTINK”.

 

Plačiau


 

2021-04-29 Adoracija

 

Balandžio 29-ąją, mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė įsiliejo į nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoraciją. Perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Kulautuvos bažnyčiai.

 

Plačiau


 

Daugiau naujienų rasite čia