Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2022 m. sausio 23 d. (sekmadienį), švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant  brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.

 


 

2022 m. vasario 2 d. (trečiadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.

 


NAUJIENOS


 

2022-01-16 Antrasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

 

Šio sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

 

Plačiau


 

2022-01-16 Antrosios Sinodinio kelio temos „Klausytis ir kalbėti“ pristatymas bendruomenei

 

Sausio 16-ąją po Šv. Mišių, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda pasipildžiusi dviem aktyviomis narėmis, planą ir veiklas aptarusi su parapijos klebonu, vėl leidosi į Sinodinę kelionę parapijoje, pristatant antrąją temą „Klausytis ir kalbėti“.

Plačiau


 

2022-01-13 Prie žuvusių kėdainiečių kapų

 

Kėdainių miestas yra išskirtinis ir Sausio 13-ąją. Mes turime didvyrių Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus kapus Kauno gatvės kapinėse.

Plačiau


 

2022-01-09 Šv. Mišių auka ir Atminimo laužai

 

Už gyvus ir mirusius laisvės gynėjus į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią sausio 9-ąją rinkosi parapijos maldos grupių nariai, šauliai, politikai, jaunimas ir vaikai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai...

Plačiau


 

2022-01-07 Kitokios Kalėdos

 

Kalėdos – tai Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų širdies, Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų šeimos, kuris ateina pas mus, į mūsų namus, į mūsų širdį, į mūsų gyvenimą.

Plačiau


 

2022-01-06 Trijų karalių iškilmė

 

Vaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas. Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

Plačiau


 

2022-01-03 Pasiruošimo posėdis pristatant antrąją Sinodinio kelio temą „Klausytis ir kalbėti“ bendruomenei

 

Sinodinis kelias parapijoje ir naujaisiais metais parapijoje prasidėjo aktyviai. Sausio trečiąją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorės rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už patirtas malones ir meldė, kad ir toliau Jis vadovautų, vestų ir globotų sinodiniame kelyje...

Plačiau


 

2022-01-02 Antrasis sekmadienis po Kalėdų

Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus: kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kiekvienas vaikas, kiekvienas senelis yra apšviestas; niekas nėra išskirtas, geras ir mažiau geras, teisus ir nuskriaustas, po kiekvienu dangumi, Bažnyčioje ir už jos ribų.

Plačiau


 

2022-01-01 Švč. Mergelė Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė

Pirmųjų Naujųjų metų laiko valandėlių tėkmė niekuo nesiskiria nuo kitų dienų. Bet kai prisimename buvusius įvykius, kuriuos 2022 metais minėsime, suvokiame kad laikas yra duotybė, kuri tarnauja mūsų gerovei, nes pavyzdžiui, kasmet svarbiausių krikščioniškų ir tautiškų švenčių šventimas į mūsų širdis bei sąmonę įspaudžia vis didesnį tikrumo išgyvenimą, jog mūsų laikina egzistencija bus kilniausiai pašventinta tada, kai tinkamai pasinaudoję laiku tarsi ėjimu per siaurą lieptą, anapusybėje galėsime būti verti susilieti su Tuo, kurio rankose esti ir laikai, ir amžinybė...

Plačiau


 

2021-12-27 Moderatorių posėdis, aptariant pirmąją Sinodinio kelio temą

 

Gruodžio 27 dieną Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio parapijos Sinodinio kelio moderatorių grupė rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui.

Plačiau


 

2021-12-26 Šventosios šeimos sekmadienis

Šventosios šeimos sekmadienį popiežius Pranciškus prašė visus – tėvus, vaikus, Bažnyčią ir pilietinę visuomenę – įsipareigoti remti, ginti ir saugoti šeimą. Ir galiausiai meldė Mergelę Mariją, Juozapo žmoną ir Jėzaus motiną, kad saugotų visas šeimas.

Plačiau


 

2021-12-25 Kalėdų ryto Šventosios Mišios

 

Parapijos klebonas susirinkusius maldininkus kvietė meldžiantis vieniems už kitus ir savo artimuosius šiose Šventosiose Mišiose gailestingai pasimelsti ir už visą parapiją. Dėkojo visiems puošiantiems mūsų bažnyčią. Dėkojo nuolatiniams talkininkams.

Plačiau


 

2021-12-24 Kalėdų nakties Šventosios Mišios

 

„Mažumas yra būdas, kurį Dievas pasirinko, kad pasiektų mus, paliestų mūsų širdis, išgelbėtų mus ir sugrąžintų prie to, kas svarbu“, – sakė popiežius Pranciškus Kalėdų nakties Šventosiose Mišiose. 

Plačiau


 

2021-12-19 „Caritas Internationalis“ 70-ties metų įsteigimo sukakties minėjimas

 

Tad šiandien melskime, kad niekada neišblėstų pasiaukojimo ir tarnystės dvasia mūsų parapijos Caritui, vadovaujamam pirmininkės Malenijos Pivorienės.

Plačiau


 

2021-12-19 Ketvirtasis advento sekmadienis

 

„Reikia elgtis taip, kaip daro piemenys laukuose žiemą – o juk šis gyvenimas ir yra ta ilgoji žiema – jie kuria laužą ir laikas nuo laiko skuba į visas puses pasirinkti šakų, kad ugnis neužgestų. Jei mes, kaip tie piemenys, mokėsime pakurstyti savo širdyse Dievo meilę maldomis ir gerais darbais, ji niekada tenai neužges“.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia