Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2023 m. birželio 4 d. (sekmadienį), Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Tėvo diena. Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.

 


NAUJIENOS


 

2023-05-28 Vaikų pirmosios komunijos šventė

Nuotraukos

Plačiau


 

2023-05-21 Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus

Nuotraukos

Plačiau


 

2023-05-14 Adoracija

Gegužės mėnesio antrąjį sekmadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija įsiliejo į nepertraukiamą Eucharistinio Jėzaus adoraciją, kurią perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Veliuonos bendruomenei.

Plačiau


 

2023-05-14 Šv. Mišios už parapijos Caritą, minint veiklos 34-ąsias metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į bažnyčią kalbėjo, kad prieš 34-ris metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

Plačiau


 

2023-05-12 Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventė

Tai ką trisdešimt trys sutvirtinamieji nesugebėjo išsakyti žodžiais Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui, sudėjo į maldomis, gėlėmis ir jaunyste išpuoštą bažnyčios altorių...

Plačiau


 

2023-05-07 Motinos diena

Motinos dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos jaunimas plačiai atvėręs savo širdis, pradėjo keliauti paskutinius žingsnius link Sutvirtinimo Sakramento priėmimo šventės.

Plačiau


 

2023-04-30 Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į Šventąsias Mišias kalbėjo apie švenčiamą ketvirtąjį Velykų sekmadienį ir sielose vis dar išgyvenamą didį Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą ir žvelgimą į Viešpatį, kaip mūsų Gerąjį Ganytoją, kuris neša mus ant savo pečių į amžinąsias Dangaus ganyklas. Tradiciškai šiandien esame raginami melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

Plačiau


 

2023-04-23 Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai

Pradėdamas Šv. Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino visus susirinkusius į pirmuosius ir pagrindinius parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidus. Niekuomet klebono nepamirštami parapijos draugai ir geradariai.

Plačiau


 

2023-04-21 Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį

Į antrosios Velykų savaitės Šv. Mišias sukvietė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Susirinkusius maldininkus Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė dėkoti Dievui už praėjusius ketverius metus pilnus išbandymų ir sunkumų.

Šv. Mišias aukojo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir Dotnuvos parapijos klebonas Giedrius Maskolaitis.

Plačiau


 

2023-04-16 Dievo Gailestingumo sekmadienis

Dievo Gailestingumo sekmadienį į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią susirinkę maldininkai meldė Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kad ji padėtų mums visiems mylėti Bažnyčią ir stengtis, kad ji taptų svetingais namais visiems.

Plačiau


 

2023-04-10 Antroji Velykų diena

Anrąją Velykų dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės nariai džiaugsmingai dalinosi Prisikėlimo šventės asmeniniais su Jėzumi susitikimais; nuostabą keliančiomis Dangiškojo Tėvo išlietomis malonėmis...

Plačiau


 

2023-04-09 VELYKŲ ŠV. MIŠIOS

Velykos – viena gražiausių ir svarbiausių pavasario švenčių, kurios su nekantrumu laukia ir maži, ir dideli. Velykos – pati didžiausia ir svarbiausia krikščionių šventė. Ji turi ir gilias Senojo Testamento tradicijas, susijusias su pavergtos tautos išvedimu iš nelaisvės. Avinėlio kraujas savo galia sustabdė besiartinančią mirtį. Tai galimybė žmogui išeiti iš savo dvasinės vergovės, pereiti iš tamsos į šviesą.

Plačiau


 

2023-04-08 VELYKNAKČIO PAMALDOS

Didįjį šeštadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje, kaip ir kasmet, maldininkus parapijos klebonas sukvietė prie užkurto laužo VELYKNAKČIO pamaldoms. Nuo laužo buvo įžiebta Velykų žvakė. Tarsi gyva jos liepsna tapo prisikėlusio Kristaus simboliu.

Plačiau


 

2023-04-07 VIEŠPATIES KANČIOS PAMALDOS

Tradiciniame Kryžiaus kelyje miesto galvėmis, susirinkusius maldininkus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė į Viešpaties kančios pamaldas, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje.

Plačiau


 

2023-04-07 Kristaus Kryžiaus kelias Kėdainių miesto gatvėmis

Didįjį penktadienį Kėdainių rajono krikščionys, sukviesti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono, kaip ir kasmet rinkosi prie Kėdainių rajono savivaldybės į Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis.

Plačiau


 

2023-04-06 KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Kristaus Paskutinės Vakarienės Mišiose buvo minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Parapijos klebonas kvietė melstis už buvusius šios bažnyčios kunigus.

Plačiau


 

2023-04-06 Dalyvavimas Krizmos Šv. Mišiose

Didįjį Ketvirtadienį susirinkę į Šv. Krizmos Mišias, švenčiame Šventosios Dvasios patepimo dovaną Bažnyčiai. Per Krikštą visi dalyvaujame Kristaus patepime, dalyvaujame Kristaus misijoje nešti pasauliui išgydymą, viltį ir išgelbėjimą. Šis pašaukimas skirtas visiems pakrikštytiesiems, o ypač Viešpaties kunigams.

Plačiau


 

2023-04-02 VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Verbų sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomenė iškeliavo Didžiosios savaitės keliu į Velykas. Daugelyje Europos šalių ši šventė vadinama Palmių sekmadieniu.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia