Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

 


 

2021 m. lapkričio 2 d. (antradienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

 


 

2021 m. lapkričio 7 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. 

 


 

Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399

 


 

Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154

 


NAUJIENOS


 

2021-10-24 Pasaulinė Misijų Diena

 

30-ąjį eilinį sekmadienį, susirinkę Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Antrojo aukšto salėje, į įprastus sekmadienio susitikimus, mokymus, - parapijos jaunimas, vaikai, Motinos maldoje judėjimo mamos, žiūrėjo Nacionalinės Misijų tarnybos parengtą vaizdo įvadą apie 2021 m. Misijų mėnesį.

Plačiau


 

2021-10-14 Kėdainių profesinio rengimo centro 20-ties metų jubiliejus

 

Į susirinkusius į Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pasimelsti už Kėdainių Profesinio Rengimo Centrą, švenčiantį 20-ties metų veiklos jubiliejų, parapijos klebonas kreipėsi sveikinimu direktoriui Dangirui Kačinskui, visiems dėstytojams, studentams bei darbuotojams.

Plačiau


 

2021-10-13 Spalio 13-oji Šiluvoje

 

Spalio 13-ąją, Kėdainių dekanato dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos choras vadovaujamas Aušros Giedrienės buvo pakviestas giedoti 10 valandos Šventosiose Mišiose Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

Plačiau


 

2021-10-10 Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo:

- Šiandien, švęsdami Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, šaukiamės Jos motiniško užtarimo ir dėkojame už gautas malones patiriamas per Jos dangiškojo Rožyno kalbėjimą. Taip pat klebonas priminė, kad spalio mėnesį meldžiamės už misijas.

Plačiau


 

2021-10-04 Gailestingosios meilės šventė

 

Popiežius Paulius II 1980 metais paskelbė šv. Pranciškų gamtos globėju. Šv. Pranciškus visus kūrinius laikė savo broliais ir seserimis globojo juos ir jais rūpinosi. Darė gailestingumo darbus. Sakė pamokslus paukščiams, kurie atskrisdavo ir nutūpdavo į jo rankas ir ant pečių.

Plačiau


 

2021-09-26 107-OJI PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ IR MIGRANTŲ DIENA

 

Šį sekmadienį jau šimtas septintą kartą minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną.

Taip pat minime vairuotojų ir keliaujančiųjų dieną.

Šis sekmadienis - vaikų ir jaunimo pasirengimo sakramentams pradžia.

Plačiau


 

2021-09-25 Parapijos Didysis choras dalyvavo Giesmių šventėje

 

Rugsėjo 25-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Didysis choras, kartu su vargonininke Aušra Giedriene dalyvavo Josvainių Visų Šventųjų Bažnyčioje organizuotoje Giesmių Šventėje „Žvaigždė Šviesybės”.

Plačiau


 

2021-09-21 Atsisveikinome su brangiu parapijiečiu Vytautu Karla

 

Šiandien švenčiame šventojo apaštalo evangelisto Mato šventę. Šioje šventėje per dangiškąjį šventojo Mato užtarimą meldžiamės už mūsų tikėjimo brolį Vytautą jo laidotuvių dieną.

 

Plačiau


 

2021-09-19 Šventosios Mišios už parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę

Sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos už Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę vadovaujamą Malenijos Pivorienės.

Plačiau


 

2021-09-12 Parapijos Motinos maldoje judėjimas paminėjo antrąsias gyvavimo metines

 

Antrąjį mėnesio sekmadienį,  Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, visuomet maldai išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia