į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Gyvasis Rožynas
2022-03-04 Šv. Mišios už parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę

„...Pasilikite mano meilėje!“

(Jn 15.9)

 

Šventojo Kazimiero Lietuvos globėjo iškilmės metu, Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas meldėsi už parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupę, kuriai vadovauja parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė.

 

 

Švč. Mergelės Marijos Rožynas – viena iš liaudies pamaldumo praktikų.

Parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupei priklauso visų besimeldžiančių parapijoje maldos grupių atstovai. Dabartinio Švč. Mergelės Marijos Rožyno (liaudies vadinamo rožančiumi) autoriumi laikomas šv. Dominykas (1170-1221). Pasak legendos, jam pagoniškuose kraštuose – Prancūzijoje, prie Tulūzos – skelbiant krikščionybę, naktį apsireiškusi Dievo Motina Marija ir trys nepaprastai gražios karalienės. Kiekviena jų turėjo po 50 gražių rožių – mergaičių. „Trys karalienės, – aiškino Marija Dominykui, – yra trys rožinio dalys. Kiekvienos karalienės 50 rožių – tai 50 „Sveika, Marija“. Baltoji karalienė reiškia džiaugsmingąją rožinio dalį, raudonoji – sopulingąją ir auksinė – garbingąją. Šios trys dalys – tai mano Sūnaus prasidėjimo, gimimo, kentėjimo ir prisikėlimo paslaptys. Vesk šią maldą visur. Tuomet suklydusieji susipras ir grįš prie Dievo.” 1208 m. šv. Dominykas pradėjo skelbti šv. rožyno maldą ir ši maldos forma paplito visame pasaulyje. 

 

 

Žmogus, įstojęs į Gyvojo Rožyno draugiją, įsipareigoja kasdien apmąstyti vieną rožyno slėpinį, meldžiantis popiežiaus ir vyskupijos intencija. Kiekvienas grupelės narys, būdamas dvasiškoje vienybėje su 20 grupės narių, sudaro savo širdyje „gyvąją rožę“, žydinčią Viešpaties Motinos sode.
Rožyno maldą Gyvojo Rožyno maldos grupės narys kalba jam parankiu metu. Žinoma, jog nuo kasdienės maldos siela patiria laimės pojūtį, nes, apmąstydama Išganymo slėpinius, priartėja prie Gyvenimo šaltinio –  Gyvojo Dievo, kuris laukia mūsų atsigręžimo kantriai. Jis visada pasiruošęs mums padėti.
Pačia savo kilme ir istorija rožyno malda buvo sukurta su tikslu ginti tikėjimą. Todėl Rožyno draugijos grupelės yra tarsi maldos „kariauna“, kuri su Švč. Mergelės Marijos užtarimu kovoja už Kristų. Šie žmonės gali nešti didžius maldos vaisius, prašyti Dievo suteikti ypatingas malones konkrečiam žmogui, už kurį meldžiamasi, ar už mistinį Kristaus Kūną – Bažnyčią. Maldinga praktika yra atkeliavusi iš tryliktojo amžiaus, tačiau Draugija, kuri vadinama Gyvojo Rožyno buvo įkurta 1826 m. gruodžio 8 d. Lijone, Prancūzijoje. Įkūrimas siejamas su palaimintąja Paulina Marija Jaricot. Oficialiai Bažnyčios patvirtinta 1832 m. sausio 27 d. Tuomet popiežiaus Grigaliaus XVI draugijos dangiškąja globėja paskyrė Šv. Filomeną bei suteikė kalbantiems draugijos nariams daug indulgencijų. Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Lurde ir Fatimoje taip pat išreiškė raginimą kalbėti Rožyną.

Mūsų parapijos bendruomenė įsikibo į Rožyno maldą šaukiantis Švč. Mergelės Marijos pagalbos kovojant už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Parapijos klebonas su Carito pirmininke surinktą labdarą Ukrainai, nuvežė į Laumetrio gamyklą. Labdara buvo sudėta į mašiną, kurią parapijos klebonas pašventino prieš jai išvykstant į Ukrainą. Palydint labdarą, kalbėjo parapijos klebonas, kalbėjo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, kalbėjo Laumetrio gamyklos vadovai Jonas Putna ir Kazimieras Čiurila, kalbėjo ir parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gitanos Kasperavičienės