Jaunimo šlovinimo grupė „Giedokime Viešpačiui" spausdinti
„Auštariečių“ giesmės aidėjo po Antverpeno Šv. Sakramento bažnyčios skliautais