Jaunimo šlovinimo grupė „Giedokime Viešpačiui" spausdinti
Šv. Cecilijos dieną

Šventos Cecilijos dieną patys pirmieji susirinko repeticijai prieš Šventąsias Mišias Kėdainių švento Jurgio bažnyčios Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai kartu su bažnyčios Jaunimo šlovinimo grupe ,,Giedokime Viešpačiui“.

Viešpaties metais jaunimo grupė atsinaujino naujais nariais, į ją šiais metais prisijungė ir giedančios mamos. Mamos suprato, kokiais nuostabiais talentais, tai yra gražiu balsu ir gera klausa yra Viešpaties apdovanotos, tad mielai sutinka ne tik giedoti, bet ir Šventąjį Raštą Mišiose skaityti. Normalu, kad vyksta jaunų žmonių kaita, nes buvusi dalis jaunųjų giedorėlių  suaugo, išvyko studijuoti. Jaunimas ypač myli Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentę Vakarę Urbaitę, kuri kartais ir visų mylimą vargonininkę Aušra Giedrienę pavaduoja Šventosiose Mišiose ne tik su giedančiu jaunimu, bet ir su Didžiuoju Sumos choru. Taip, mes Aušrele tikrai didžiuojamės, ji išugdė ne vieną vargonininkę...

Dabar Jaunimo šlovinimo grupėlėje taip pat gieda dvi Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentės, Kamilė Žikaitė grojanti fleita ir Karina Žukaitė grojanti akordeonu. Į grupę naujai prisjungusios merginos Gaudvilė ir Urtė svajoja giedoti psalmes. Būtent psalmėse skamba raginimas džiaugsmingai šaukti Viešpačiui, giedoti Jam giesmes ir šlovinti Jo vardą.

Tikintieji yra sukurti šlovinti. Gyrius ir šlovinimas turėtų būti mūsų gyvenimo būdas ir požiūris. Norėdami suprasti, kas iš tiesų yra gyrius, turėtume išmokti žvelgti į save Dievo akimis. Mūsų bažnyčios šlovinantis jaunimas supranta, kad šlovinimas tai padėka už Meilės dovaną žmogui.

 

Šv. Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė