Jaunimo šlovinimo grupė „Giedokime Viešpačiui" spausdinti
Tarp tūkstančių tikinčiųjų Vatikane ir kėdainiečiai!