Marijos legionas spausdinti
Marijos legiono maldos, piligriminės kelionės, tikėjimo gelmių pažinimas

Kėdainių šv. Jurgio Marijos legionas penktadienius skiria adoracijai. Didįjį Penktadienį ėjome Kryžiaus Kelią miesto gatvėmis. Kas mėnesį susitinka legiono aktyvo narės pasimelsti įvairiomis intencijomis, aptarti legiono veiklos. Dalyvaujame Eucharistinėse procesijose, globojame kunigų kapelius prie šv. Jurgio bažnyčios sienos, šalia antkapių uždegame žvakeles, meldžiamės.

 Balandžio mėnesį - Marijos dieną vykome į Šiluvą. Aplankėme Šiluvos koplyčią. Bazilikoje dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas. Meldėmės prie Švč. Mergelės Marijos Ligonių sveikatos altoriaus.

Besigilindamos į tikėjimo pažinimą, jo neišsemiamas gelmes dalį susirinkimų laiko skiriame pažintinių filmų peržiūrai bei jų aptarimui. Kovo mėnesį žiūrėjome filmuotą medžiagą „Eucharistijos stebuklas“. Susirinkimuose pristatome savo tikėjimo patirtis.

Šie metai tikintiesiems ypatingi, kadangi Lietuvą aplankys popiežius Pranciškus. Ketiname dalyvauti popiežiaus Pranciškaus aukojamose Šv. Mišiose rugsėjo 23d. Kaune ir gauti jo palaiminimą. Norėdamos labiau pažinti popiežių Pranciškų, daugiau sužinoti apie jo gyvenimą balandžio mėnesio Marijos legiono susirinkime peržiūrėjome skaidres „Popiežius Pranciškus.“

 

Genė Sereikienė

Marijos legiono vadovė