Motinos maldoje spausdinti
2019-06-30 Užbaigiant devintinių aštuondienį buvo laiminami žolynai ir šeimos. „MOTINOS MALDOJE" grupės įsijungimas į pasaulinį judėjimą