į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Motinos maldoje
2021-06-02 Motinos maldoje sutiko piligrimus iš Panevėžio

Tikrai nesuklysiu sakydama, nors prabėgo per dvidešimt metų, kai sesuo Kristina Zita Mikalauskaitė išvyko iš Kėdainių krašto, nerasime Tikybos mokytojo, kurio akys nenušvistų išgirdus paminint šitos šviesios vienuolės vardą.

Sesuo Kristina gyvena kotryniečių seserų vienuolyne ir darbuojasi Panevėžio mieste.

Surinkusi ji piligrimų grupelę atvyko į Kėdainius. Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje aplankė mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią ir susitiko su parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi ir Motinų maldoje judėjimo narėmis.

Susitikti su seserimi Kristina atskubėjo ir Kėdainių Juozo Paukštelio 3a klasės mokytoja Rita Kareivienė. Vaikams vienuolių gyvenimas tikrai yra nepažįstamas ir įdomus, tad sesuo Kristina pažadėjo, jei tik vaikai norės, ir nuotoliniu būdu susijungs į gyvą pašnekesį su mažaisiais, o pasibaigus pandemijai, - ir gyvai pas vaikučius apsilankys…

Prieš atvykstant į mūsų bažnyčią, sesei Kristinai nusiunčiau nuorodą į mūsų svetainę, o mūsų parapijos svetainė išties labai iškalbinga. Joje apstu istorijos, straipsnių apie vykusius renginius, maldos grupių veiklų pristatymai, net virtualus 3D pasivaikščiojimas po pačią Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią… Parapijos svetainės kūrime, tikrai daug parapijiečių įdeda savo širdies šilumos. Pradedant parapijos klebonu, kurio rūpesčiu ir atsirado parapijos svetainė, toliau mama Vika Makaveckienė, paveiksluojanti, filmuojanti ir visą medžiagą į svetainę talpinanti ir dar visa grupelė talkininkų rašančių straipsnius, paveiksluojančių, kuriančių video pristatymus…

Tikrai nesinori gaišti laiko pasakojant piligrimams mūsų bažnyčios istoriją, kuri yra labai turtinga ir įdomi, kai galima ją atvažiuojant autobuse pasiklausyti. O susitikus tikrai apstu abiejose parapijose veiklų, kuriomis norisi gyvai dalintis.

Jau pats mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio kalnelis yra išties svetingas. Jame kasdien rasime lakštingalų čiulbesio besiklausančio, besiilsinčio, bendraujančio jaunimo. Įrengti suoleliai, - puiki erdvė po kelionės pailsėti prie Marijos…

Mūsų parapijos Motinos maldoje judėjimo mamos yra dirbančios mamos, tad kurios galėjo, sužinojusios, kad į parapiją atvyksta piligrimai, pasiėmė mamoms priklausančią laisvą dieną, kad tik galėtų susitikti su Panevėžio vyskupijos mamomis.

Aprodėme savo bažnyčią, papasakojome kuo gyvena mūsų parapijos mamos. O mūsų mamos tikrai labai nuoširdžiai aktyvios, - prižiūri sergančius senelius, augina negalią turinčius vaikus, darbuojasi parapijos svetainės kūrime, jaunimo ir suaugusiųjų katechezėje, subūrė kolektyvą „PARAPIJA”, talkina bažnyčios aplinkos priežiūros ir bažnyčios puošimo darbuose…

Atvykusi sesuo Kristina pasakojo apie vienuolišką gyvenimą, kotrynietes seseris ir kitas vienuoliškas bendruomenes tiek Panevėžyje, tiel Lietuvoje... Papasakojo apie piligrimių globojamus onkologinius ligonius, apie savipagalbos grupę dirbant su ligoniais, apie karitatyvinį darbą, vaikų ir jaunimo sielovadą, nenutrūkstamą adoraciją… Panevėžio Mamos pasakojo, kaip jos net tris metus siuvinėjo savo Motinų maldoje judėjimo vėliavą. Vienas ir iš mūsų parapijos Motinos maldoje judėjimo prioritetų yra turėti parapijos Motinos maldoje judėjimo vėliavą.

Buvo aptartos bendrų ALFA savaitgalių su ruošiamais sutvirtinamaisiais organizavimo galimybės, nuotoliniai veiklų apsikeitimai…

Susitikimas su svečiais buvo pradėtas giesme „O Šviesos Dvasia, ateik”, kviečiantis Šventąją Dvasią, kad ji vadovautų šiam gražiam susitikimui. O pabaigoje giedojome giesmę „Viešpats pakrantėj stovėjo”, meldėme Dievą, kad augintų, vienytų mūsų bendruomenes, kad kuo daugiau žmonių įsilietų į bažnytines veiklas.

Suklaupusios prie palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos altorėlio, meldėmės litanija, pavesdamos  palaimintojo globai savo globojamus ligonius.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Motinos maldoje judėjimo mamos, palydėjo piligrimus aplankant Kėdainių miestą, naujai sutvarkytą miesto parką…

 

Genovaitė Matusevičienė

Nuotraukos Vytauto Karlos ir Vikos Makaveckienės