į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Motinos maldoje
2022-09-18 Šv. Mišios už parapijos Motinos maldoje judėjimą minint trečiąsias gyvavimo metines

„Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo,

 kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti

ir pasiektų tiesos pažinimą.“

(1 Tim 2.3)

 

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas džiaugėsi, kad jau trejus metus kassekmadienį renkasi bažnyčioje Motinos maldoje mamos maldai ne tik už savo ir visos parapijos vaikus, bet už viso pasaulio vaikus ir jų motinas. Malda neturi ribų, malda paliečia ir saugo kiekvieną.

Klebonas kvietė melstis už mamas ir jų širdžių troškimus. Kvietė melsti, kad niekam ir niekada nepritrūktų motiniškos meilės.

 

 

Homilijos metu buvome kiekvienas kviečiami pamąstyti apie tai, kokią gyvenimo sritį reikia mums pakeisti. Galbūt išsižadėti nekantrumo, liežuvavimo ar piktų kalbų apie kitus. Sudėjus viską prie Viešpaties kojų prašykime silpnybes pakeisti stiprybėmis, kad subrandintume gerų vaisių ateičiai. Kantriai atsiduokime atperkamajai kryžiaus galiai.

Šiandien meldžiamės už Motinos maldoje judėjimą. Evangelijos Dvasia jos dėkoja ir laimina, yra pasirengusios išklausyti ir padėti. Savo malda už vaikus jos kuria ir neša Jėzaus meilę į pasaulį.

Klebonas priminė, kad prie altoriaus stovinčios Motinos maldoje vėliavos vienoje pusėje yra jų užtarėjos šv. Monikos paveikslas, kuri visą gyvenimą meldėsi už sūnų Augustiną ir kitus savo vaikus. Dabar ji iš dangaus žvelgia kartu su Viešpačiu ir Švč. Mergele Marija ir visais šventaisiais, siunčia savo užtarimą tiems, kurie melsdamiesi to užtarimo prašo. Šventumas yra įmanomas visokiomis aplinkybėmis. O malda Dievui siųsta yra visagalė.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos Motinos maldoje judėjimo vadovė prie altoriaus pakvietė kolektyvą „PARAPIJA“, kuriam vadovauja Motinos maldoje judėjimo narė Aldona Sasnauskienė. Mamos savo namuose mato kiekvieną šeimos narį ir kiekvienas ypatingai reikalingas. Gyva parapija visuomet primena šeimą, tad 12 val. Šv. Mišiose mamos kvietė skaitinius skaityti ir parapijos Marijos legijono ir Carito narius. Atnašų nešimui įsijungė mamų vaikai.

Kolektyve „PARAPIJA“ dainuoja ir Motinos maldoje ir parapijos Didžiojo choro ir Carito atstovai...

 

 

Motinos maldoje vadovė Genovaitė Matusevičienė pakvietusi prie altoriaus kolektyvą „PARAPIJA“ kalbėjo, kad šis trumpas koncertas yra pati nuoširdžiausia padėka parapijos klebonui ne tik nuo mamų, bet ir nuo visos parapijos. Padėka ne tik už šias paaukotas Šv. Mišias, bet ir už tėvišką pasiaukojimą dėl visos parapijos. Dėkojo už dosnumą, patriotiškumą ir rūpestį ta avele, kuri Šventajame Rašte nėra vienetas. Daugelis sudarome vieną Kūną ir esame atskiri Jo nariai. Nenusinešime pas Viešpatį nei garbių savo vardų, medalių, bet atvėrę širdis atsiskaitysime, kokiu tikslu tai darėme.... Viena tikros meilės akimirka gali nusverti didelius viso gyvenimo darbus...

Iš Motinos maldoje judėjimo vadovės taip pat skriejo padėkos kolektyvui „PARAPIJA“ skambiomis dainomis ir nuoširdžiomis giesmėmis liudijantiems Viešpatį ir garsinantiems parapijos vardą.

 

 

Trečiųjų Motinos maldoje judėjimo metinių šventimas persikėlė Agapei į šalia bažnyčios esančius Parapijos namus.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės ir Gedimino Karlos