Parapijos jaunimas spausdinti
2021-06-03 Klebonui ir parapijai kiekvienas labai svarbus

2020 m. spalio 18-ąją, buvo minima Pasaulinė misijų diena. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį, švenčiat minėjimą, kiekvienam pakrikštytajam dalyvaujančiam Šventosiose Mišiose klebonas primena  raginimą atsiminti, kad visi privalome prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo.

Šių metų Pasaulinė misijų diena buvo minima pandemijos sąlygomis. Tą sekmadienį Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas paskutinį kartą susitiko gyvai prieš užsidarant į nuotolinį ALFA pasiruošimą.

Kaip kasmet, per Sekmines buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos proga. Ji pavadinta pranašo Izaijo žodžiais: „Štai aš, siųsk mane“ (Iz 6, 8).

 Misijų dieną minint per pandemiją, klebonas išsakė popiežiaus Pranciškaus prašymą atsiminti visiems tikintiesiems skirtą raginimą išeiti iš savęs, dalytis su kitu žmogumi ir ypač su kenčiančiu artimu viskuo, kuo patys esame Dievo apdovanoti. Popiežius pabrėžė, kad išeinanti Bažnyčia – tai ne programos pavadinimas, ne užmojis, kurį galime įvykdyti savo jėgomis ir valios pastangomis, bet mūsų dalyvavimas Kristaus misijoje. Kiekvieno iš mūsų asmeninio pašaukimo šaltinis yra tiesa, jog esame Dievo vaikai, jo šeima, broliai ir seserys.

Parapijos sutvirtinamieji tą sekmadienį gamino Rožyną, ir meldėsi už kenčiančius pasaulio kraštus. Kalbėjo apie garsių sportininkų, operos solistų prieš varžybas, koncertus kalbamą Rožyną… Kalbėjo apie palaimintąjį arkivyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį, kuris iš duonos pasigamino Rožyną Vladimiro kalėjimo kameroje. Dievo tarnas Teofilius Rožyną meldėsi kasdien.

 

Nuotrauka iš 2020m. Misijų sekmadienio

 

Jaunus žmones ta diena išties palietė. Atėjus laikui priimti Sutvirtinimo sakramentą Ugniui teko rinktis, - švęsti Sutvirtinimo sakramento teikimo šventę su savo parapijos Sutvirtinamųjų grupe, ar eiti gelbėti futbolo komandos, kurioje jis žaidžia, nes du komandos nariai negalėjo tą dieną atstovauti komanos, dėl patirtų traumų. Palaikomas jį ruošiusių vadovių, apsiginklavęs malda ne tik už savo komandą, bet ir už priešininkus, - Ugnius pasirinkosportą. Sekmadienį Ugnius ir jo komanda šventė pergalę.

Susitaikymo sakramentą Ugnius atšventė savo Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Na, o Sutvirtinimo sakramentą jis priėmė  Dotnuvoje.

 

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Ugnius, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos, toliau buvo lydimas ne tik malda. Jį Sutvirtinimo sakramentui rengusi katechetė Genovaitė Matusevičienė ir choro vadovė Aušra Giedrienė gyvai kartu dalyvavo ir meldėsi Dotnuvoje.

 

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija