į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2022-02-03 Pasidalinimų laikas

„Aš norėčiau jus išmokyti, vaikai,

 kaip gyventi krikščionišką gyvenimą,

 kuris jus padarys laimingus...“

Šv. Jonas Bosko

 

Rutina ir nuobodulys gali turėti neigiamos įtakos tiek vaikų tiek suaugusiųjų smegenims, kurios visada nori mokytis, todėl tenka būti ir parapijoje išradingais ir sugalvoti įdomios veiklos.
 

 

Visi, ir maži ir suaugusieji, skaitėme arba klausėmės Evangeliją pagal Morkų. Kalbėti ir dalintis vėlgi nėra lengva visiems. Drąsiausieji, Sutvirtinimui besiruošiantieji, išsakė labiausiai juos palietusias Evangelijos vietas.

 

 

 

 

Kiek pamenu pasakojimą, Jėzus pakvietė neregį ir spjovė jam į akis. Po to kai buvo Jėzaus paklaustas ką jis matė, šis atsakė,- žmones, kaip medžius. Jėzus vėl prisilietęs uždengė ir neregys pamatė žmones... Taip pat labai palietė ta vieta, kur sakoma, kad  jei ranka traukia nusidėti, - nukirsk ją.

Vesta

 

 

 

Jėzus mokė, skelbė savo tikėjimą. Iš žmonių išvarydavo piktąsias dvasias, išgydė raupsuotąjį, išgydė ir paralyžuotąjį, atleidžia nuodėmes. Jėzus valgė su muitininkais, nusidėjėliais. Šabo dieną atėjo į Sinagogą ir išgydė žmogų su nudžiūvusia ranka. Jis paskyrė 12 žmonių, pavadino juos apaštalais...

Man įdomiausias įvykis, kai Jėzų pasitiko apsėstas žmogus. Iš tolo pamatęs Jėzų demonas atbėgo ir ėmė šaukti garsiai: „Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, Dievo Sūnau? Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!” Dvasia, Legionas, kurių yra daug, prašėsi į besiganančias kiaules, Jėzus leido. Iš apsėstojo išėjusios dvasios įėjo į kiaules. Kiaulės pradėjo mėtytis nuo skardžio į ežerą ir prigėrė. Išsigandę žmonės papasakojo miestiečiams, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie kiaules. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: „eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo”. Tada žmogus nuėjo savo keliu ir ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi.

Enrikas

 

 

 

 

Labiausiai įsiminė, kaip Jėzus prikėlė 12-metę mergaitę, vaikščiojo ant vandens ir aklojo išgydymas.

Neila

 

 

Evangelijoje pagal Morkų man labiausiai patiko ir įstrigo Jėzaus pasakojimas mokiniams apie tai, kad nėra nieko, kas į žmogų patekęs iš išorės galėtų jį suteršti, nes nepatenka į jo širdį. Tai patenka į vidurius ir išeina laukan ir taip išvalomas visas maistas. Jėzus pasakė, kad žmogų suteršia tai, kas iš jo vidaus išeina. Iš širdies išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, piktumas, godumas, pavyduliavimas, išdidumas...

Goda

 

Man labai patiko Jėzaus paraginimas nenustoti melstis. Jėzaus pasekėjai turėjo pavyzdį ir matė, kaip jų mokytojas meldėsi, ir prašė, kad ir juos išmokytų melstis. Atsiliepdamas į jų prašymą Jėzus jiems priminė, ką jau buvo sakęs anksčiau,- kad jie turi Tėvą danguje, ir parodė svarbiausias maldos gaires, išsakydamas jas keliais sakiniais, kuriuos vėlesnės Jėzaus pasekėjų kartos pavadino Viešpaties malda arba „Tėve mūsų“.

 

Evelina

 

 

Man patiko Mk 10 skyriaus pasakojimas apie Jericho neregį, tai parodė koks mūsų gyvenime yra svarbus ir galingas tikėjimas. Žmogus gali viską, jeigu tik to nori ir besąlygiškai siekia pasitikėdamas Dievu.

Adrija

 

 

 

 

 

Jonas Boskas yra vaikų ir jaunimo globėjas, kurį minime sausio 31-ąją. Tad norintieji susipažinti su šiuo šventuoju, o gal net ir norintys susidraugauti,- žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Sekant Jono Bosko pėdomis“.

 

 

 

 

 

 

Į namus jaunimas išėjo pilnais glėbiais žurnalų. Jie parapijos klebono buvo apdovanoti Seleziečių žiniomis. Žurnalus jaunimas išsinešė į savo šeimas; išsinešė pasidalinti su draugais, taip pat nepamiršdami ir savo mokyklos bibliotekos...

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija