į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2022-03-19 Sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Vilniuje

„Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu.“

(Rom 4,22)

 

Nepaprastai gražią kovo 19-ąją mums visiems padovanojo Viešpats. Sutvirtinamieji palydėti parapijos klebono palinkėjimu: „parvežti į parapiją daug meilės“, - išvyko į Šventosios Dvasios šeštadienį Vilniuje.

Šv. Juozapo iškilmė, buvo vienintelis laisvas šeštadienis, kurį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio sutvirtinamųjų grupė galėjo susitikti su iš Kėdainių krašto kilusia vienuole, žurnalo „Kelionė“ redaktore sese Faustina Elena Andrulyte.

 

 

 

Puikus rytas, kelionėje panaudotos KAJC kortelės atviriems pokalbiams, ant nugarų užsirašyti vardai, vardų pirmosios raidės išplėtotos savybėmis, kurias pastebėjo bendrakeleiviai, buvo įžanga susitikimui su sese Faustina. Susitikę prie Šventosios Faustinos namelio, praėjom „tinkamumo rentgeną“ į vienuolyną. Netinkamų - nerasta!

Sesuo Faustina ne tik išsilavinęs žmogus, bet ir turintis gerą nuojautą, platų matymą, gerą humoro jausmą, suskirstė visus taip, kad net žinome kuriai bendruomenei  būtume naudingi.

Toliau klausėmės sesės Faustinos pašaukimo nuostabiai laisvos kelionės. Meldėmės koplytėlėje prie šventosios Faustinos ir jos nuodėmklausio kunigo Mykolo Sopočkos pirmojo laipsnio relikvijų.

Parapijoje kiekvieną mėnesį išstatoma palaiminto arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija,- praeita mokykla sutvirtinamiesiems, draugystei ir su kitais šventaisiais...

Bendrą nuotrauką su seserim Faustina pasidarėme prie šventosios Faustinos namelio stovinčio šv. Juozapo koplytstulpio.

Atvykę į Vilniaus centrą turėjome gražų laisvą asmeninį laiką. Jį jaunuoliai panaudojo pietums kavinėje su katėmis. Kai kurie susitiko su draugais, kai kurie keliavo ten, kur veda širdis...

 

 

Atsakingai susirinkę sutartu laiku prie Vilniaus arkikatedros varpinės, susitikome su Motinų Maldoje judėjimo vadove Vilma Cicėniene, kuri tapo gide kelionėje Pilies gatve į Aušros vartus. Ten pasiaukojome Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

 

 

15 valandą Dievo Gailestingumo šventovėje suklupome maldai už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Suklupome prie pačio Jėzaus, melsdamiesi Dievo Gailestingumo vainikėlio, Dievo Gailestingumo litanijos, šventosios Faustinos ir asmeninėmis maldomis. Jaunimui Dievo Gailestingumo šventovė paliko gilų įspūdį...

 

 

Planuojant Alfa Šventosios Dvasios šeštadienio užbaigimo Šventąsias Mišias, sulaukėme „Ateitis“ žurnalo redaktorės Redos Sopranaitės pakvietimo į padėkos Šventąsias Mišias su Lietuvos vyskupais už visus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjus, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Švenčiant Šventojo Juozapo iškilmę, įvyko džiaugsmingas Šventosios Dvasios suvedimas arkikatedroje vėl su sese Faustina, su kuria ryte palaimingą laiką leido Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos jaunimas.

Jaunimui Šventosiose Mišiose naujai nuskambėjo apaštalinio nuncijaus terminas...

Kardinolas Sigitas Tamkevičius pradėjęs Šventąsias Mišias pakvietė visus pagerbti šventąjį Juozapą, kurio šventę šiandien švenčiame. Kvietė melstis už tuos, kurie 50 metų sovietiniais laikais kentėjo, nešė priespaudą, bandė kovoti už laisvę. Kardinolas sveikino ekscelenciją nuncijų, brolius vyskupus, sveikino kunigus, Kronikos darbininkus, talkininkus ir visus, kurie čia yra šią valandą. Kardinolas kvietė dėkoti Viešpačiui, kad sunkiais metais Jis buvo su mumis, kad išlaikėme viltį.

Homilijos metu apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius sveikino visus kaip brolius ir seseris šv. Juozapo, Švč. Merg. Marijos sužadėtinio, Kristaus Išganytojo ir Visuotinės Bažnyčios globėjo iškilmės proga. Nuncijus Sveikino Juozapus ir Juozapas švenčiančius vardo dieną.

Apaštalinis nuncijus baigdamas homiliją meldė, kad teisusis šventasis Juozapas nepaliautų užtaręs pas Dievą ir savo Švč. sužadėtinę Mergelę Mariją mus visus ir Visuotinę Bažnyčią, kovoje prieš tamsybių galybes, klaidas ir šiandieninio pasaulio puikybes, kad jo pavyzdžiu ir pagalba laimingai galėtume gyventi, palaimintai numirti ir užsitarnauti amžinąją laimę danguje.

Po Šventųjų Mišių Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikoje, sutvirtinamieji taip pat aplankė ir pirmojo Lietuvos šventojo, Lietuvos jaunimo globėjo, šventojo Kazimiero koplyčią.

 

 

Grįžus į Kėdainius ne vienam jaunam žmogui norėjosi dar kartą pakartoti nueitą dienos kelionę Vilniuje.

Dėkojame Viešpačiui už padovanotą mums visiems laisvę.

Nuoirdžiausiai dėkojame Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonui už troškimą, kad jauni žmonės laisvai rastų vietą Bažnyčioje.

Jaunimo padėkos liejasi sesei Faustinai, stebinusiai visus asmeniniu sielos grožiu ir drąsa kalbėti tiesą.

Dėkojame Motinų Maldoje vadovei Vilmai Cicėnienei už mamišką globą.

Dėkojame žurnalo ,,Ateitis redaktorei Redai Sopranaitei už lydėjimą malda.

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybei už skirtą kelionei autobusą.

Dėkojame vairuotojui Marijui už jaunimo saugų išvežiojimą atokiausius kaimelius...

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos