Parapijos jaunimas spausdinti
2022-05-08 Parapijos sutvirtinamųjų sekmadienis prieš ilgai lauktą šventę

„...ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.“

(Jn. 10.28)

 

Paskutinį sekmadienį prieš Sutvirtinimo sakramento šventę, parapijos namuose susirinkę jaunuoliai dalinosi apie Sutvirtinimo sakramentui pasirinktus vardus, laisvai prisiėmė šventės atsakomybes ir suskubo padėkoti draugams.

Pirmiausiai suklupo prie palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos ir sukalbėję litaniją dėkojo palaimintajam už parodytą kelią: „PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“.

 

 

Toliau dėkojo Viešpačiui ir džiaugsmingai jį šlovino Šventosiose Mišiose. Meldė palaimos sau, savo artimiesiems ir bendruomenei tiek čia žemėje tiek iškeliavusiems pas Viešpatį. Meldė palaimos ir artėjančiai Sutvirtinimo sakramento teikimo šventei.

 

                                           

Pirmiausiai nuoširdžiausios padėkos liejasi iš jaunų širdžių parapijos klebonui, kuris rūpinasi ir aukojasi dėl parapijos jaunimo ir kiekvieno parapijiečio taip, kaip mamos moka rūpintis ir aukotis dėl savo vaikų.

Dėkojame Astos ir Valdo Smulskių šeimai, kurie rūpinasi šventoriaus šienavimo darbais ne tik prieš šventę, bet ir kasdienybėje. Ypač dėkojame Giedrei Smulskytei už krikščionišką jauno žmogaus tikėjimo liudijimą ne tik savo jaunesniesiems broliams, kurių jau antras šiais metais priims Sutvirtinimo sakramentą, bet ir visam parapijos jaunimui.

Dėkojame Albertui Ramanauskui ne tik už rūpestį, kad jų šeimos globojamos merginos atrastų Dievą, bet ir už džiaugsmingą dalyvavimą pasiruošime, kad jaunimas suprastų bendruomenės svarbą ir joje pasiliktų.

Dėkojame Vikai Makaveckienei, kuri jau metų metais yra arčiausiai sutvirtinamųjų mūsų parapijoje ir nuoširdžiai talkina ruošiančiai katechetei Genovaitei Matusevičienei.

Dėkojame daktarei Vilmai Šnurevičiūtei liudijusiai savo pavyzdžiu tikėjimą, gydžiusiai sielas ir kūnus ne tik jaunimo, bet ir daugelio parapijiečių...

Dėkojame mamai Gitanai visu metus talkinusiai meile, darbu ir maldomis dėl mūsų sutvirtinamųjų. Dėkojame jos sesei gėlininkei Aušrai padėjusiai bažnyčios puošyboje atspindėti paruoštas jaunimo širdis Šventosios Dvasios nužengimui.

Dėkojame choro vadovei Gintarei Brazinskienei prisidėjusiai prie šventoriaus puošybos ir mokiusiai jaunimą giesmėmis šlovinti Viešpatį.

Nuoširdžiai dėkojame visiems sutvirtinamųjų tėveliams prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Dėkojame visiems parapijiečiams, kurie nuoširdžiai jaunimu džiaugėsi ir juos drąsino, kurie užtarė malda ir kilniu savo pavyzdžiu lydėjo.

 

 

Tad kartu su popiežiumi Pranciškumi meldžiamės, kad jaunuoliai, pašaukti gyventi pilnatvėje, Marijoje atrastų įsiklausymo stilių, įžvalgumo gylį, tikėjimo drąsą ir atsidavimą tarnystei.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės