Parapijos jaunimas spausdinti
2022-05-13 Jaunimas aplankė nakvynės namus

„Ir mes jums skelbiame gerą naujieną...“

(Apd 13.32)

 

Gegužės 13-ją Katalikų Bažnyčia mini pirmąjį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą trims Fatimos piemenėliams, kuris įvyko 1917 m. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį puse metų. Per vieną apsireiškimą Švč. Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo, kaip Fatimos paslaptis...

Iškart po Sutvirtinimo sakramento šventės, būtent gegužės 13-ją, trys Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos merginos: Neila, Vesta ir Liepa,  kartu su jas ruošusia katechete Genovaite Matusevičiene aplankė Nakvynės namų gyventojus.

 

 

Prie Nakvynės namų sutiktas pažįstamas, iškart atvėręs duris, pradėjo ieškoti ne tik gyventojų, bet drąsiai vedėsi merginas į kambarius, rodydamas jų gyvenimo realybę ir kvietė visus, kas tik tą valandą buvo savo kambariuose, nuoširdžiam pabendravimui su jaunimu.

Į Vestos ir Neilos mamas Nakvynės namų gyventojai labai dažnai kreipiasi pagalbos Kėdainių miesto seniūnijoje. Ta ilgametė Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos jaunimo praktika iškart po Sutvirtinimo sakramento šventės pirmiausiai aplankyti vargšus, užaugino nuoširdų bendravimą ne tik su ten daug metų dirbančiais žmonėmis, bet ir su pačiais gyventojais, kurie tiesiog vienas kito pradėjo ieškoti išgirdę, kad juos aplankė bažnyčios jaunimas nešinas dovanomis. O susirinkę kiekvienas pasakojo apie savo vaikystę, kuomet kaimeliuose taip pat ruošėsi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Keletas jų, net mūsų bažnyčioje yra ruošęsi sakramentams. Merginos paskelbusios Nakvynės namų gyventojams Gerąją Naujieną, kad Dievas juos labai myli ir tikrai labai jų laukia Šventosiose Mišiose,- dalinosi sutvirtintųjų dovanomis ir pažadėjo kitą kartą sugrįžti su maistu jų sieloms...

 

 

Nakvynės namuose gyvena apie tris dešimtis gyventojų, daugelis jų yra pažįstami ir parapijos katechetei Genovaitei Matusevičienei, kuri darbuojasi taip pat Kėdainių miesto seniūnijoje. Su tais žmonėmis tenka taip pat dažnai bendrauti. Jie  ateina atidirbti už jiems paskirtas socialines pašalpas, kreipiasi Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais. Tikrai labai nuoširdžiai su kiekvienu pajuokauti sugebame susitikę gatvėje ar radus  prigulusius prie Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios ant suoliuko...

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės