Parapijos jaunimas spausdinti
2022-05-27 Parapijos mažųjų Susitaikymo diena

„Paveldą mums jis išrinko, –

pasididžiavimą savo tautos, kurią jis myli.“

(Ps 47.5)

 

Labai gražu, kai bendruomeninėse Susitaikymo sakramento apeigose dalyvauja visa bendruomenė. Šventiškumą, pasitikėjimą Dievu, žmonių bendrystę, ramų džiaugsmą sukuria pačios apeigos.

Po Šventojo Rašto skaitinio, sąžinės peržvalgos, bendros atgailos maldos, asmeniškos vaikučių, jų tėvelių, senelių išpažinties visi sukalba „Tėve mūsų“. Meldžiamasi ramybės malda (šv. Pranciškaus malda), linkima vienas kitam ramybės, baigiama džiugia giesme.

 

 

Tarsi didžiausias akmuo nuo širdies nuriedėjo,- džiaugėsi po nuoširdžios išpažinties tiek vaikučiai, tiek juos atlydėję artimieji. Klebonas viską priminė, ką buvome pamiršę.

Laikas nuo išpažinties iki išpažinties priklauso nuo pačio žmogaus supratimo apie nuodėmę, apie sąžinės graužatį, apie patį Sutaikinimo sakramentą. Mažieji stengsis kas mėnesį visus metus atlikti Išpažintį. Stengsis ne tik vengti nuodėmės, bet ir ką gali atitaisyti.

O atgailauti reikia ne tik mintimis, bet ir artimo meilės darbais. Atgaila išlaisvina ir suteikia drąsos viską pradėti iš naujo. (Youcat,136).

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos  informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės