Parapijos jaunimas spausdinti
2022-06-26 Šeimų palaiminimas ir žolynų pašventinimas šlovinant Šv. Mišiose jaunimui

„Kadangi VIEŠPATS mane moko, jį šlovinsiu...“

(Ps 16.7)

 

Kiekvienas esame Bažnyčios bendrasavininkai. Gera matyti tą tikrumą Bažnyčios žmonėse, kuriuo parapijiečiai yra uždegti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono.

Gera matyti džiugų atėjimą į bendruomenę iš tiesų švęsti sekmadienio, o ne eiti į bažnyčią tik iš „pareigos“. Žvelgiant sekmadieniais į Šventųjų Mišių dalyvius, galima atpažinti vos ne kiekvieną priklausant kuriai nors parapijoje veikiančiai maldos grupei ar organizacijai.

Pačios nuoširdžiausios padėkos Astos ir Valdo Smulskių šeimai, pasirūpinantiems šventoriaus šienavimo darbais ir liudijantiems krikščionišką šeimos gyvenimą.

 

 

Bendruomenė džiaugiasi choro vadove Gintare Brazinskiene, kuriai pradėjus vargoninkauti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje,- kiekvieną šeštadienį ir sekmadienio ryto Šventosios Mišios papuošiamos jaunų moterų profesionaliomis giesmėmis.

Vasara yra ir poilsio laikas. Choro vadovei išvykus atostogauti, sekmadienio ryto Šventosiose Mišiose Viešpatį šlovino parapijos jaunimas kartu su Motinų maldoje judėjimo mamomis. Prie jų prisijungė ir visa dalyvavusi bendruomenė.

 

 

Džiaugiamės kokybišku parapijoje vaikų ir jaunimo sakramentams paruošimu. Realiai ugdant, sudominant ir parengiant vaikus bei jaunuolius dalyvauti ir liturgijoje, ir parapijos gyvenime.

 

 

Užbaigiant devintinių aštuondienį, parapijos klebonas Šventųjų Mišių pabaigoje palaimino šeimas ir atsineštus žolynus. Parsineštus žolynus į savo namus, šeimos brangina ir saugo, kaip Dievo palaimos ženklą. Tas pašventintas puokšteles Didįjį Šeštadienį vėl atsineša į bažnyčią ir sudegina Velykų lauže.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės