į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2022-10-16 29 eilinis sekmadienis

„Jėzus pasakė jiems palyginimą,

kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti.“

(Lk 18.1)

 

Tikėjimas visada turi būti maitinamas nuolatine malda. Ji būtina mūsų dvasiniam gyvenimui taip pat, kaip kvėpavimas kūnui. Todėl, kai kalbame apie atsivertimo būtinybę, šiandien toks atsivertimas visų pirma yra malda, maitina tikėjimą ir parengia priimti Dievo dovanas.

 

 

Parapijos vaikai, pasimaitinę sekmadienį Šventojo Rašto žodžiu, ir jiems parapijos klebono homilijos metu paprastai paaiškinta maldos svarba, pasigamino iš rudenio lapų karoliukus, kaip priminimą sau, kad  spalio 18 d., fondas „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ rengia iniciatyvą „Milijonas vaikų kalba Rožinį už taiką pasaulyje“.

Dėkoju visiems berniukams ir mergaitėms, kurie dalyvaus. Visi prie jų prisijunkime ir paveskime Mergelės Marijos užtarimui iškankintos Ukrainos žmones ir kitas tautas, kenčiančias nuo karo ir visų formų smurto bei vargo“, – sakė Pranciškus ir pridūrė, kad jau šį pirmadienį yra minima Tarptautinė kovos su skurdu diena. „Kiekvienas gali prisidėti prie kūrimo tokios visuomenės, kurioje niekas nesijaustų atstumtas dėl to, kad neturi pinigų“, – sakė Pranciškus.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantieji Benas, Klaida ir Miglė, kartu su parapijos jaunimo atstovu Mindaugu, katechete Genovaite Matusevičiene ir talkinančiu Albertu Ramanausku, keliavo į Šėtos gatvėje esančius Nakvynės namus. Iš tiesų neatsitiktinai Viešpats Jėzus siuntė savo mokinius į misiją po du; krikščionių liudijimas apie Kristų yra bendruomeninio pobūdžio. Todėl labai svarbu, kad vykdant misiją dalyvautų bendruomenė, net ir nedidelė.

Visų sutvirtinamųjų noras buvo eiti kartu, tačiau Nakvynės namai turi savo gyvenimo ritmą ir svečių priėmimo galimybes. Nakvynės namuose  jaunimo grupelės yra visuomet laukiamos, tad svajonė parodyti dėmesį Nakvynės namų gyventojams ir pabūti misionieriais, visiems sutvirtinamiesiems tikrai pavyks.

 

 

Sekmadienio pavakarę, parapijos klebono sukauptais ( į bažnyčią žmonių suneštais) nenaudojamais Rožynais nešinas jaunimas, atvykęs į Nakvynės namus apsidžiaugė, kad Rožynus tikrai pavyks prikelti antram tarnavimui, nes to brangiausio vėrinėlio nei vienas gyventojas neturėjo. Visi susirinkusieji Nakvynės namuose nuoširdžiai giedojo giesmę Su galinga Rožančiaus malda, vadovaujant Albertui Ramanauskui. Toliau vadovaujant jaunimui,- meldėsi Rožyno maldą ir giedojo giesmę Sveika, Karaliene. Parapijos katechetė nunešė vargšams ir šio sekmadienio lapelius, pasidalindama meilės kupinu sekmadienio Dievo Žodžiu.

 

 

Vargšai buvo pakviesti kasdien jungtis į Rožyno maldą ir tapti pačio Viešpaties liudytojais Nakvynės namuose. Taip pat buvo kviečiami prisiminti savo brolius ir seseris Nakvynės namų gyventojus, iškeliavusius pas Viešpatį.

Jaunimas prašė atneštus Rožynus saugoti.  Taip pat pažadėjo vėlgi sugrįžti ir pamokyti melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotarukos Gitanos Kasperavičienės