Parapijos jaunimas spausdinti
2022-10-28 Misija ir trapučiai

„Dangūs apsakinėja Dievo garbę,

dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą.“

(Ps 19.2)

 

Spalio 28-ąją Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Ribikauskienė kartu su savo auklėtiniais atėjo į pačią brangiausią Kėdainiams vietą, nuo kurios prasidėjo visa miesto istorija.

Kėdainių miesto seniūnijos darbuotojams atskubėjus į pagalbą ir parūpinus našlaičių, vaikai džiaugsmingai gėles pasodino į puošnias parapijos klebono nupirktas betonines vazas prie Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios. Vėliau penktokai suskubo sugrėbti lapus ir iššluoti bažnyčios šventoriuje palaidotų kunigų kapelius.

 

 

Ne gyvenimas turi misiją, bet jis pats yra misija, – sako popiežius Pranciškus.

Vaikus prie Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios sutikusi parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė džiaugėsi, kad penktokai yra mylinčiose auklėtojos Daivos Ribikauskienės rankose, rodančiose vaikams kryptį link šventumo, kuris nėra privilegija už nuveiktus darbus, bet būtinybė žvelgti į šalia esančių akis ir su meile prisiliesti prie jų gyvenimų.

 

 

 Su vaikais buvo prisimintas artėjantis laikas, kada daugelis iš mūsų kapus puošiame gėlėmis, degame žvakeles, meldžiamės už mirusiuosius. Kapinėse yra mūsų šaknys, mūsų tėveliai, seneliai… kunigai, tie, kurie perdavė mums gyvenimą, krikščioniškąjį tikėjimą ir kultūrinį palikimą, tą vertybių audinį, kuriuo, esant daugybei prieštaravimų, stengiamės grįsti savo kasdienį gyvenimą. Vaikai uždegę ant kunigų kapelių žvakeles sugiedojo Viešpaties angelo maldą.

 

 

Susirinkę Parapijos namuose arbatai, penktokai atrado trapučius, iškalbingai bylojančius  apie žmogaus gyvenimo trapumą, kuris prasideda mamos pilvelyje, toliau tęsiasi mums atkeliavus į šį pasaulį ir rengiantis mirčiai, kuri nėra pabaiga. Mirusiųjų atminimas mums yra proga patvirtinti savo tikėjimą į Kristų, kuris mirė ir prisikėlė. Mes švenčiame pergalę prieš mirtį. Toks tiktas yra Visų Šventųjų šventės džiaugsmas. Ašaras, kurias išliejame dėl savo mirusių artimųjų ilgesio, nušluosto Dievo ranka. Bažnyčia kalba ne apie pabaigą, bet apie gyvenimą. Atsiskyrimas nuo artimųjų mirties valandą yra skausmingas, tačiau tikėjimas susitikimu su jais amžinybėje mus guodžia ir stiprina.

Vaikams buvo priminta, kad Bažnyčia kasmet mums primena, kad mirusieji laukia mūsų maldų. Svarbiausia, brangiausia malda yra Švenčiausioji Jėzaus Kristaus auka – Šventosios Mišios, aukojamos už mirusiuosius.

Daugelis penktokų jau yra priėmę Pirmąją Komuniją. Kai kurie jų Šv. Jurgio kankinio bažnyčios parapijiečiai, kassekmadienį dalyvaujantys Šv. Mišiose, aktyviai įsijungę į bendruomenės gyvenimą, ir net atvedantys į bažnyčią savo draugus.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės