Parapijos jaunimas spausdinti
2022-10-30 Šv. Mišių auka žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

„Tada mūsų Viešpaties Jėzaus vardui bus garbė jumyse,

 o jums jame.“

(2 Tes 1.12) 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sekmadienio 12 val. Šventąsias Mišias aukojo žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

Parapijos maldos grupės taip pat meldžiasi intencijomis, kurios surašytos bažnyčios gale esančioje Maldų knygoje.

 

 

Šios dienos Evangelijos pasakojime maldininkai girdėjo apie Zachiejų, muitininkų viršininką ir turtuolį, kuris troško pamatyti Jėzų. O jį sutikęs Jėzus pasakė: „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Popiežius Pranciškus sako, kad mes, krikščionys, turime žvelgti Kristaus žvilgsniu – jis gailestingai ir pasilenkęs apkabina, ieško pasiklydusių. Toks yra ir visuomet turi būti ir Bažnyčios žvilgsnis: visuomet žvelkime Kristaus, o ne kitą smerkiančiu žvilgsniu“, – sakė popiežius, kviesdamas kreiptis į Mergelę Mariją, nuolankią Viešpaties tarnaitę, į kurią jis pažvelgė, ir „jos prašyti, kad suteiktų naujo žvilgsnio į save ir į kitus dovaną“. (SAK / Vatican News).

 

 

Šis sekmadienis yra laikas, kada mokiniams jau prasidėjo mokykloje atostogos. Tad natūraliai yra atostogos vaikams ir jaunimui besirengiantiems sakramentams. Džiaugiamės tais, kurie nepamiršo sekmadienio Šv. Mišių šventimo. Džiaugiamės vaikučių Rožyno malda su katechete Gene Sereikiene, džiaugiamės tėveliais susibėgusiais Parapijos namuose po Šventųjų Mišių „Kavai su Viešpačiu“ ir nuoširdiems pašnekesiams su Choro vadove Gintare Brazinskiene ir katechete Genovaite Matusevičiene.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Genovaitės Matusevičienės