Parapijos jaunimas spausdinti
2022-12-04 Meduoliniu nuoširdumu kvepiantis antrasis Advento sekmadienis

„…kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą,

 mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą.“

(Rom 15.6)

 

Antrąjį Advento sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiųjų maldininkų širdis  kreipė į Tikėjimą. Įžiebta Betliejaus žvakė, priminė apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

Šventoji Evangelija mus mokė, kad užklupus abejonėms, tikėjimo išbandymams ar įvairioms dvejonėms, turime ieškoti tiesos skaitydami Šventąjį Raštą, Katekizmą, Šventųjų mintis, - idant Išganytojas nušviestų mūsų protų sutemas ir pripildytų mūsų širdis savo dieviškosios ramybės.

 

 

Atsivertimas yra tai, kas būtinai reikalinga mūsų bendruomenėms. Galime sugalvoti nuostabių pastoracinių iniciatyvų, iki begalybės rengti procesijas ir piligrimines keliones, bet jei trūksta troškimo atsiversti, visa tai nepadeda, o širdyje lieka nusivylimo kartėlis.

 

                     

Po Šventųjų Mišių vaikai, jaunuoliai ir tėveliai, - norintys atpažinti daromus Viešpaties darbus savo gyvenime, rinkosi į parapijos namus ir bažnyčios antrojo aukšto salę atvirai ieškoti, klausti ir tikėti.

Prašėme malonės paruošti Viešpačiui kelią į savo širdis, į šeimas, į parapiją ir į visą žmonių bendruomenę.

Šį sekmadienį prašėme ypatingos malonės artimiau pažinti Viešpatį tam, kad Jį labiau mylėtume ir Jam labiau tarnautume.

 

 

Rinkomės džiaugsmingai spalvinti Advento meduolius ir nusimatydami kasdienius kelius vedančius link Advento rekolekcijų, kurios toliau švies kelią į Kalėdas.

 

 

Meilingo dėmesio malda

(Taip pat vadinama sąžinės arba sąmonės peržvalga)

 

Dienos pabaigoje paskirkime keletą minučių meilingai atidai, ateidami Dievo akivaizdon kaip tie, kurie per dieną buvome apdovanoti jo malone.

 

Padėkokime Dievui už visa, kas tą dieną nutiko gero jums ir jūsų broliams bei seserims.

 

Pakvieskime Šventąją Dvasią, prašydami šviesos teisingai nuspręsti, kaip naudoti savo laisvę, kaip išmintingai pasirinkti.

 

Pastebėkime dienos situacijas, aplinkybes ir įvykius, kuriuose leidome Dievui veikti, dalyvauti jūsų gyvenime. Peržvelkite tuos savo veiksmus, kurie buvo Dievo buvimo ir meilės kitiems ženklais.

 

Prašykime atleidimo Jėzų, savo ištikimą draugą, už tai, kad nepadarėme gėrio, kurį galėjote padaryti,  ir už tai, kad neleidote Šventajai Dvasiai vesti mūsų.

 

Paveskime save ir ateinančią dieną Viešpačiui ir atsiverkime džiaugsmui bei vilčiai, kurie ateina, kai visus dalykus atiduodame į Dievo rankas.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Egidijaus Lukošiaus ir Gitanos Kasperavičienės