Parapijos jaunimas spausdinti
2022-12-11 Jaunimo Advento rekolekcijos

„…Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks,

pasibaigs vargas ir liūdesys.“

(Iz 35.10)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji ir juos lydinti komanda atviromis širdimis atsiliepė į parapijos klebono troškimą šį Adventą tiek bendruomenėje, tiek šeimose; tiek gyvai, tiek sergamumo lygiui kylant - jungiantis per nuotolį, vis labiau pažinti Viešpatį per Šventąjį Raštą ir šalia Advento kalendoriaus keliauti su Jesės medžiu. Taip patiems įrodant savo ištikimybę Viešpačiui ir džiaugsmingai pasitikti Kalėdas nešant šviesą į pasaulį.

Šakelė yra biblinis naujumo simbolis, kuris tampa būdu kalbėti apie laukiamą Mesiją (Jer 23, 5). Tai taip pat yra Jėzaus Kristaus simbolis, kuris yra garbės ir pasitikėjimo Dievu atskleidimas.

 

 

Mes žinome, kad pasaulis vis dar yra kartu su mumis. Net ir tada kai mes galime turėti Ramybę ir Džiaugsmą Jėzuje Kristuje, mes vis tiek trokštame išlaisvinimo nuo pasaulio. Mes trokštame visiškos Karaliaus valdžios ir Taikos karalystės, kurią Jis atneš. Taigi, kol mes švenčiame Šakelės gimimą iš Jesės kelmo, mes vis dar tikimės (nujaučiame) su viltimi Antrojo Advento, ir laukiame pažado išsipildymo. Jesės medis padeda mums perpasakoti šitą istoriją ir išreikšti savo viltį.

 

 

Pačios nuoširdžiausios padėkos sklinda sesei Zitai Kristinai Mikalauskaitei, lydėjusiai mūsų parapijos jaunimą šiose Advento rekolekcijose ir nuoširdžiai kvietusiai išgyventi ir atnaujinti tą ypatingą ryšį tiek su Dangiškąją mama Marija, tiek su savo asmenine mama. Kalbantis su ja, bendraujant su ja…

 

 

Rekolekcijos jaunimą atvedė į nuoširdų susitaikymą su Viešpačiu trečiąjį Advento sekmadienį, kada Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje palaiminimui ir maldai buvo išstatyta arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

Tai vadinamasis „Džiaugsmo“ sekmadienis – rožinės liturginės spalvos diena, nuspalvinanti susikaupimo rimtį tikra viltimi. Artėjant Kalėdoms šis sekmadienis leido įžvelgti tikrumą to, ko visa širdimi laukiame. Bažnyčia kviečia mus atsiverti Viešpaties atėjimo džiaugsmui, leisti jam apimti visą mūsų būtį, visą gyvenimą, nes Viešpats jau yra arti. Jis stovi prie mūsų durų, o mes dar laukiame kantriai, taip, kaip žemdirbys laukia derliaus. Ištvermė mums duoda jėgų, padeda įveikti liūdesį, ištverti kelionėje…

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės