Parapijos jaunimas spausdinti
2023-01-15 2 Eilinis sekmadienis

 „Malonė jums ir ramybė nuo Dievo,

mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!“

(1 Kor 1,3)

 

Šv. Mišių pradžioje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas priminė, kad „Sausio 18–25 dienomis vyks tradicinė Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šiemetinė tema paimta iš pranašo Izaijo: „Mokykitės gera daryti, atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)“. Klebonas kvietė dėkoti Viešpačiui, kuris ištikimai ir kantriai veda savo tautą visiškos vienybės link, prašyti Šventosios Dvasios, kad mus apšviestų ir stiprintų savo dovanomis. Ypač arti išlikime šalia kenčiančių Ukrainos žmonių  savo jausmais, pagalba ir maldomis.

 

                     

Homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė kasdien žiūrėti į Jėzų. Rasti laiko pasimelsti. Stengtis išlikti taikūs ir ramūs. Šv. Kotryna Sienietė mokėsi išlikti Dievo artumoje kartodama žodžius: „Dievas yra viskas, o aš - niekas“. Ir mūsų nuostata galėtų būti panaši...

 

 

Po Šv. Mišių į Parapijos namus rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas: melstis, skaityti Šventąjį Raštą, juo dalintis ir ruoštis jiems parapijos klebono  patikėtam Dievo Žodžio sekmadieniui.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos