Parapijos jaunimas spausdinti
2023-01-29 4 Eilinis sekmadienis

„Būkite linksmi ir džiūgaukite,

nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“

(Mt 5,12)

 

Šio sekmadienio Šv. Mišių Evangelijoje skambėjo Jėzaus palaiminimai. Visų pirma turime branginti tai, kas mes patys esame. Kiekvienas iš mūsų yra vertybė, nepriklausomai nuo turimų dovanų. Jėzus mums primena, kad esame palaiminti ne dėl to, ką turime, bet dėl to, kas esame.

 

 

Homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kalbėjo apie Jėzų, kuris buvo įsišaknijęs pasaulyje. O Jo protas ir širdis buvo atviri Šventajai Dvasiai. Malda turi mus keisti. Mums reikia tik būti atviriems Šventajai Dvasiai. Atmerkti akis, kad matytume, suprastume ir išgirstume.

 

 

Šį sekmadienį po Šventųjų Mišių Pirmosios Komunijos vaikai, kartu su savo tėveliais atsisveikino su Prakartėle. Ne vienas ateinančią savaitę nupuoš namuose ir savo eglutę. Ant baltų širdelių buvo rašomos padėkos ir maldos Jėzui. Širdelės buvo dedamos į žvaigždę simbolizuojančią lėkštę prie prakartėlės ir nuoširdžiai giedamos Kalėdų giesmės.

 

 

Visi kartu su popiežiumi Pranciškumi melskime Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Palaiminimų Moterį, kad ji mus mokytų su džiaugsmu liudyti gyvenimo dovanos grožį.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos