į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2023-02-11 Parapijos sutvirtinamųjų Lytiškumo ugdymo seminaras Vilniuje

 „Sugrįžk, VIEŠPATIE! Kaip ilgai?

Elkis gailestingai su savo tarnais!“

(Ps 90.13)

 

Vasario 11-ąją, Lurdo Švenčiausios Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji, kartu su juos lydinčia komanda išvyko į piligriminę kelionę po Vilniaus šventoves, malda ir širdimi apglėbdami savąją bažnyčią, kurioje parapijos klebonas aukojo Šv. Mišias ir vyko 1919 m. Lietuvos nepriklausomybės kovų pergalingų kautynių Kėdainiuose minėjimas.

Minint Lurdo Mariją, parapijiečių širdžių padėkos ypatingai liejasi Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonui už Lurdo Marijos šlaito išklojimą trinkelėmis.

 

Sutvirtinamųjų kelionės rytas prasidėjo, tarsi jų susitikimų rytų pamėgtos giesmės žodžiai, kuriais kviečiama Šventoji Dvasia: „…kaip stiprus lietus sielą apvalyk…“. Šia giesme buvo pradėta ir sutvirtinamųjų piligriminė kelionė į Vilnių. Kelionės metu dar kartą aptartas pasiruošimas Susitaikymo sakramentui. Pasimelsta Lurdo Marijos litanija. Piligrimystė pradėta viltingai pavedant Lurdo Švč. Mergelei Marijai savąsias ligas ir kančias, meldžiant išgijimo artimiesiems, draugams…

 

 

Šventoji Dvasia labai gražiai surežisavo, kad kaip ir Alfa Šventosios Dvasios savaitgalis, taip ir Lytiškumo seminaras įvyko Gailestingumo Motinos globoje,- pradedant malda Aušros vartuose.

 

 

Pačios nuoširdžiausios padėkos psichoterapeutui Gintautui Vaitoškai, už malda apgaubtą, jaunatviškai gilų Lytiškumo ugdymo seminarą, -kuris visiems nesinorėjo, kad baigtųsi….

 

 

Toliau kiekvienam asmeniškai skirtas nepaprastai gražus laikas Vilniuje….

 

 

Dievo Gailestingumo šventovė, Adoracija, Dievo Gailestingumo vainikėlio kalbėjimas ir  gilios Išpažintys…

 

 

Šventosios Mišios Vilniaus arkikatedroje, dėkojant Viešpačiui ir džiaugsmo pliūpsnis,- išgirdus pakvietimą skaityti Šventąjį Raštą ir Visuotinę maldą Šventosiose Mišiose. Tarsi ugnies liepsnos arkikatedroje sušvito Indrė ir Gitana.

 

 

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ (Lk 12,49)

Pačios tikriausios padėkos iš Sutvirtinimui besiruošiančio jaunimo ir juos lydinčių vadovų sklinda Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui už širdyse įžiebtą tikėjimo ugnį. Pačios gražiausios maldos Kėdainių rajono savivaldybei už kelionei skirtą autobusą.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės