Parapijos jaunimas spausdinti
2023-03-13 Meldžiant taikos stebuklo Ukrainos tautai

„Aš palieku jums ramybę,

 duodu jums savo ramybę.“

( Jn.14.27)

 

Kovo 13-ją parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė, kartu su savanoriais dalyvavo Šiluvoje vykusioje Carito susikaupimo dienoje.

 

Nuotrauka panaudota  iš  Kauno arkivyskupijos Carito informacija                  Nuotrauka Gitanos Kasperavičienės

 

Šią dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, parapijos klebonas visus maldininkus kvietė dėkoti Dievui už popiežių Pranciškų, švenčiantį dešimtąsias tarnystės metines, kuomet jis buvo išrinktas į Petro tarnystę, kad vestų Bažnyčią.

Kovo 13-ąją, parapijos klebonas ypač prašė susirinkusius maldininkus melsti Dievą taikos stebuklo broliams ir seserims Ukrainoje. Kad jie būtų išvaduoti iš karo ir neapykantos rykštės, šaukiantis Dievo gailestingumo. Tokiu būdu ir mūsų parapijoje atsiliepta į Europos vyskupų iniciatyvą per Gavėnią savo šalyse vieną dieną skirti maldai Ukrainos intencijomis.

 

 

Ypač nuoširdžiai į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio klebono kvietimą maldai, šią dieną atsiliepė parapijos vaikai, jaunimas ir juos lydintys tėveliai,- Kryžiaus kelyje ir Adoracijoje, meldžiant drąsos patiems imtis konkrečių veiksmų, kad sukurtume taiką. Taip pat maldaujant taikos stebuklo Ukrainos tautai.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gitanos Kasperavičienės