į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2023-03-18 Jaunimo Gavėnios rekolekcijos

„Duosiu jums savo dvasią,

 kad atgytumėte“

(Ez 37,14)

 

Nuoširdžiai besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui jaunimas, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono buvo pakviestas leistis į Gavėnios rekolekcijų kelią, kuris kylant aukštyn, reikalauja pastangų, pasiaukojimo ir susikaupimo, panašiai kaip nutinka, net kopiant į savosios Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalną.

 

 

Jaunimas nuoširdžiai skaitantis Šventąjį Raštą, keliaujant rekolekcijų metu, gavo aiškią nuorodą: klausyti Jėzaus. Tie kurie neturi namuose Biblijos, buvo kviečiami pasinaudoti internetu.

Jaunimui kelionėje daug asmeninio laiko skyrė juos lydinčios komandos nariai, kurie aktyviai dalyvavo ir sinodo darbe. Visi drauge keliavo tuo pačiu keliu, būdami vienintelio Mokytojo mokiniai.

Jaunuoliai buvo kviečiami atpažinti Jėzų kenčiančiuose, tuose kuriems reikia pagalbos ir jiems pasitarnauti. Nors įprasti įsipareigojimai reikalauja, kad liktume ten kur būname, visada gyvendami dažnai besikartojančioje ir kartais nuobodžioje kasdienybėje, per gavėnios rekolekcijas buvo kviečiami su Jėzumi pakilti ,,ant aukšto kalno“, kad kartu su Šventąja Dievo tauta išgyventų ypatingą patirtį.

Jaunuoliai dėkoja parapijos klebonui, už ypač jautrų, tarsi Gailestingojo Dangiškojo Tėvo apkabinimą, kurį jie išgyveno švęsdami Susitaikymo sakramentą.

 

 

Po Šventųjų Mišių buvo aptartas aktyvus jaunimo įsijungimas į Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelią, kurį kasmet organizuoja Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas, kviesdamas į jį jungtis visus krikščionis. Jaunimas kartu su juos lydinčia katechete Genovaite Matusevičiene, jau išsiuntė kvietimą broliams skautams, kuriuos globoja Tikybos mokytoja Ilona Dauderienė. Kristijonas rūpinosi parapijos skelbimų padauginimu, pasikviesdamas pagalbai savo tėtį. Po rekolekcijų sutvirtinamieji nusimatė savo asmeninius planus, ką daryti, kad kaip galima daugiau žmonių pasiektų žinia apie organizuojamą Kryžiaus kelią Kėdainių mieste. Na, o parapijos jaunimo atstovai taip pat planuoja dalyvauti kartu su parapijos klebonu ir juos lydinčia komanda Kauno arkikatedroje Krizmos Šventosiose Mišiose.

 

 

Gavėnia orientuota į Velykas: „rekolekcinis“ atsitraukimas nebuvo savitikslis. Jis parengė jaunuolius su tikėjimu, viltimi ir meile išgyventi kančią ir kryžių, stiprų bendruomenės pajautimą, kad pasiektume prisikėlimą.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės