į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2023-03-19 4 Gavėnios (Laetare) sekmadienis

 „Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane

per visas mano gyvenimo dienas,

ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.“

(Ps 23,6)

 

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis vadinamas džiaugsminguoju (lotyniškai Laetare), kurio rožinė liturginė spalva. Bažnyčia kviečia džiaugtis ne tuo, kad greitai baigsis Gavėnios laikas, bet tuo, jog artėja mūsų Išganymo dienos, kuomet vėl patirsime atnaujinančią Viešpaties meilę, kuri buvo mums parodyta ant Kryžiaus medžio.

Kaip ir kasmet Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas visus aktyviai kviečia dalyvauti Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelyje Kėdainių miesto gatvėmis.

 

 

Parapijos jaunimas peržvelgę Kauno kunigų seminarijos paruoštą video pristatymą apie Atgailos sakramentą iškeliavo į gavėnios rekolekcijas, kuriose daug dėmesio bus skiriama pokalbiams su juos lydinčiais asmenimis. Jaunimo gavėnios rekolekcijos bus apvainikuotos Atgailos sakramentu ir Šventosiomis Mišiomis.

 

 

Džiaugsmo sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo, kad kiekvienas susiduriame su dvasiniu aklumu. Ir dabar Jėzus trokšta atverti mūsų akis, trokšta mus išgydyti. Klebonas kvietė niekuomet nepamiršti, kad esame mylimi Dievo vaikai. Dievas mus myli ir netrokšta mūsų pražūties. Priimdami Atgailos sakramentą prašykime, kad išvystume savo tamsą, o priėmus Šventąją Komuniją mus užlietų įstabi Jo šviesa.

 

 

Prašykime malonės kasdien stebėtis Dievo dovanomis ir matyti įvairias gyvenimo aplinkybes, net mažiausiai priimtinas, kaip galimybę daryti gera, panašiai kaip Jėzus su akluoju. Tegul Dievo Motina, kartu su šventuoju Juozapu, teisingu ir ištikimu žmogumi, padeda mums tai daryti“, – linkėjo šį sekmadienį popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės