į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos jaunimas
2023-05-14 Adoracija

„Pagarbintas yra Dievas – tas,

kuris neatstūmė mano maldos

nei neatsakė man savo gerumo.“

(Ps 66.20)

 

Gegužės mėnesio antrąjį sekmadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija įsiliejo į nepertraukiamą Eucharistinio Jėzaus adoraciją, kurią perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Veliuonos bendruomenei.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus kvietė ateiti ir būti maldoje kartu su mūsų Išganytoju, meldžiant pagalbos sau, Tėvynei, kenčiančiai Ukrainai ir visam pasauliui.

 

 

Nuo sekmadienio ryto parapijos maldos grupės aktyviai sukvietė savo narius garbinti ir žavėtis Eucharistiniu Jėzumi. Adoracijos metu buvo giedamos giesmes, kalbamas Rožynas, Dievo Gailestingumo vainikėlis, Jėzaus, Marijos ir visų Šventųjų litanijos...

 

 

Parapijos vaikams daug laiko buvo paskirta aiškinant apie Jėzų, kuris mato ir keičia jų širdis. Vaikai buvo mokomi būti Jam atviri, tarsi „nurengtų savo širdis“ ir leistų Jėzui meiliai žvelgti į juos. Kalbėtis su Jėzumi apie Jo meilę visiems žmonėms, tuomet Jo ir mūsų pačių širdys trykš laime ir džiaugsmu. Kalbėtis su Jėzumi apie Jo dangiškąjį Tėvą, kurį Jis taip myli. Kalbėtis apie darbus, kuriuos Jis nuveikė Jo šlovei, ir pradžiuginti Jo širdį, ir Jis dar labiau mylės. Taigi tikroji meilės paslaptis yra užmiršti save, kaip užmiršo šventasis Jonas Krikštytojas, ir aukštinti bei šlovinti Viešpatį Jėzų. Tikra meilė žiūri ne to, ką ji atneša, bet ko nusipelno Mylimasis.

 

 

Tuomet Jėzus su jumis kalbėsis apie jus. Jis išsakys savo meilę jums, ir jūsų širdis skleisis šitos saulės spinduliuose, kaip sudrėkusi ir sušalusi per naktį gėlė atsiveria patekėjus dienos šviesuliui. Jo švelnus balsas persmelks jūsų sielą, kaip ugnis persmelkia kūną. Jūs klausysitės Jo nutilę, o tiksliau − apimti maloniausio ir stipriausio meilės veikimo.

Adoracijos metu vaikai taip pat giedojo daug giesmių.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės