į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas » 2020 metų

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 


2020 m. gruodžio 13 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo pirmąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.


2020 m. gruodžio 6 d. (sekmadienį), Antrasis advento sekmadienis. Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas. 


2020 m. lapkričio 29 d. (sekmadienį), 10 ir 12 val. Pirmąjį Advento sekmadienį bus šventinami vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.


2020 m. lapkričio 8 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas.


2020 m. lapkričio 2 d. (pirmadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2020 m. lapkričio 1 d. (sekmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2020 m. spalio 11 d. (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas. 


2020 m. spalio 4 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val. 


2020 m. rugsėjo 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai. 


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2020 m. rugsėjo 27 d. sekmadienį 11 val. 45 min. 

 

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2020 m. rugsėjo 27 d. sekmadienį 9 val. 30 min.

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399

 


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 8 d. (antradienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome telefonu 8 612 82399


2020 m. rugsėjo 6 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones.  


2020 m. rugpjūčio 30 d. (sekmadienį), prašant palaimos Naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2020 m. rugpjūčio 23 d. (sekmadienį), Minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 12 val. 


2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų klausydamiesi dainos gaivinsimės žolinių arbata bei stiprinsimės kareiviška koše už kurią dėkosime Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopai.


2020 m. liepos 26 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


2020 m. liepos 18 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2020 m. liepos 12 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2020 m. liepos 6 d. (pirmadienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 19 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2020 m. liepos 5 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 6-toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

O dieną prieš tai, liepos 4 d. (šeštadienį), Šv. kankinio Jurgio bažnyčios kalnelyje 11 val. 30 min. vyks tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“. Vadovė Genė Sereikienė.


2020 m. birželio 28 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2020-06-14 Gedulo ir vilties dieną, (sekmadienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 12 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


Nuo gegužės 10 d., laikantis visų Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

Šv. Mišios Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje tikintiesiems bus aukojamos sekmadienį 10 val. ir 12 val.


Velykų stalo valgių palaiminimas

 

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.

Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Visi atsako: Amen.

Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką:

[Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:

Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus:

Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač.... (paminimi mirusieji). –

Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:

Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Po to vadovas taria:

Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

 

Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria:

Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.

Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.

Vadovas:

Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Visi: Amen.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje:

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias. 


2020 m. kovo 11 d. (trečiadienį), minint Lietuvos nepriklausomybės 30 - metį 10 val.

Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.


2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val. 


2020 m. vasario 25 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę. 


2020 m. vasario 16 d. (sekmadienį), 12 val. Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę. 


2020 m. vasario 11 d. (antradienį), 10 val. minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas. 


2020 m. vasario 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose. 


2020 m. vasario 5 d. (trečiadienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. 


2020 m. vasario 3 d. (pirmadienį), šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2020 m. vasario 2 d. (sekmadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinamos žvakės ir einama grabnyčių procesija.


2020 m. sausio 12 d. (sekmadienį), pasitinkant Laisvės gynėjų dieną, 12 val. Šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus. 


2020 m. Sausio 5 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo-Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2020 m. sausio 1 d. (trečiadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.

Šv. Mišios 12 val.