į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Sumos didysis choras
2022-02-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos išstatymas ir malda už bažnyčios chorą ir naująją choro vadovę Gintarę Brazinskienę

„Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės,

 nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“

(Lk 6.23)

 

 

Kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje nuo ryto būna išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Susirinkę maldininkai pirmojo laipsnio relikvija palaiminami po 12 valandos Šventųjų Mišių.

 

 

Sekmadienį parapijos klebonas džiaugsmingai bendruomenei pristatė naująją bažnyčios choro vadovę Gintarę Brazinskienę. Šią dieną taip pat visi buvo kviečiami melstis už bažnyčios chorą ir naująją vadovę.

Gintarė bendruomenei yra puikiai pažįstamas žmogus. Dalis choristų yra dainavę jos kolektyvuose. Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė ne vienerius metus kartu su Gintare rūpinosi jaunimo sielovada Pernaravos ir Josvainių parapijose. Kartu organizavo vasaros ir žiemos stovyklas, jaunimo savaitgalius...

Pradėjus parapijos klebonui darbą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje,- Gintarė dėstė tikybą parapijai priklausančioje Pelėdnagių pradinėje mokykloje.

Gintarei artimas bendruomeninis giedojimas, darbas su vaikais ir jaunimu... Tad bendruomenė visa širdimi švenčia Gintarės priimtą sprendimą darbuotis mūsų bažnyčioje.

 

 

Homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo apie Kalno pamokslą. Prieš paskelbdamas kažką labai svarbaus Jėzus visą naktį praleidžia melsdamasis. Po to Jis paskelbia palaiminimus. Nuo lopšio iki nukryžiavimo Jėzus dalijasi vargšų likimu. Jėzus iki galo išlieka solidarus su mažaisiais. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias. Jėzus yra džiaugsmo šaltinis...

Po Šventųjų Mišių, palaiminęs susirinkusius maldininkus palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija, parapijos klebonas prie altoriaus pakvietė bažnyčios Didįjį chorą ir vargonininkę Gintarę Brazinskienę. Klebonas linkėjo Dievo palaimos ir sėkmės Gintarei darbuojantis mūsų bažnyčioje. Taip pat visus pakvietė sugiedoti „Ilgiausių metų“ bažnyčios chorui ir naujajai choro vadovei.

 

 

Kėdainių Šv.kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės