Sumos didysis choras spausdinti
2022-11-13 33 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

„Bet jums, bijantiems mano vardo,

patekės teisumo saulė,

 skleidžianti gydančius spindulius.“

(Mal 3.20)

 

Sekmadienio rytą susirinkęs jaunimas džiaugsmingai su gėlėmis rankose pasitiko mylimą choro vadovę Gintarę Brazinskienę ir pasveikino artėjančios Šv. Cecilijos dienos proga.

Uždegantis Gintarės liudijimas, planai artėjančiam Šventosios Dvasios savaitgaliui Vilniuje, Kalėdų pasiruošimo akimirkos ir Viešpaties šlovinimas Šventosiose Mišiose...

 

 

Šį sekmadienį nuo ryto palaiminimui ir maldai buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Palaiminimas vyko po 12 val. Šv. Mišių.

Lapkričio 13 d. 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Šv. Mišias aukojo už bažnyčios gyvus ir mirusius choristus. Prieš Šv. Mišias už mirusius choristus buvo giedamas Rožynas. Šį sekmadienį pašventintos ir Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakutės.

 

 

Homilijos metu parapijos klebonas perskaitė popiežiaus Pranciškaus žinią šeštosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga.

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,511

 

 

 

Šią dieną Šv. Mišiose vardais buvo prisiminti visi šios bažnyčios pas Viešpatį iškeliavę vargonininkai ir choristai. Po Šv. Mišių Parapijos namuose visi Bažnyčios Didžiojo choro narai kartu su profesionalia vadove Gintare Brazinskiene buvo klebono pakviesti arbatai į Parapijos namus.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos