Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
32 Eilinis sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, per Krikštą suvienyti Kristaus mirtyje ir prisikėlime, melskime Gyvųjų Dievą, kad padarytų mus naujo Gyvenimo liudytojais.

 

Gyvųjų Dieve, išklausyk mus!

 

Melskime, kad Bažnyčia, įvairių prieštaravimų ar nesutarimų mėginama, iš Kristaus Kraujo semtųsi jėgų palaikyti tikėjimo ir meilės vienybę.

 

Melskime, kad vyskupai ir jų pagalbininkai kunigai bei diakonai būtų naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena Teisybė, pranašai ir mokytojai.

 

Melskime, kad šeimos, paženklintos Santuokos sakramentu, būtų Kristaus ir Bažnyčios, Dievo ir žmogaus ištikimos meilės liudytojos.

 

Melskime, kad įvairiausius dvidešimt pirmojo amžiaus persekiojimus patiriantys krikščionys būtų pasirengę tinkamai atsakyti apie viltį, gyvenančią juose.

 

Melskime, kad kiekvienas iš mūsų nugalėtume egoizmo vergystę ir nesavarankiškai dalytumės Dievo vaikų laisvės vaisiais.

 

Kun.: Dieve, pirmutinis iš numirusiųjų Prisikėlusysis Tavo Sūnus tepripildo mus savo Dvasios, kad būtume prisikėlimo vaikai dabar  ir per amžių amžius. Amen.