Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
1 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, šį pirmąjį advento sekmadienį, kai bažnyčia mus ragina pasiruošti Kristaus atėjimui, melskime širdies atsivertimo malonių sau ir visiems mūsų artimiesiems.

 

Išklausyk mus, Viešpatie !

 

Prašome Dievą molonių Bažnyčios vadovams, kad savo ganomiesiems padėtų atpažinti ir teisingai suprasti laiko ženklus.

 

Te visi tikintieji atsiliepia į Bažnyčios raginimą atsiversti ir atvira Dievo malonei širdimi žengia savo gyvenimo keliu.

 

Melžiame už tautų vadovus, kad didžiausias jų rūpestis būtų evangelinio teisingumo įgyvendinimas ir visų žmonių gerovė.

 

Viešpatie, padėk mums numarinti tai, kas nuodėminga, kad niekas neatskirtų mūsų nuo Dievo ir nuo vienas kito meilės.

 

Viešpatie, prašome malonės pažinti savo gyvenimo skurdą ir giliai suvokti, kaip esi mums reikalingas visuose gyvenimo žingsniuose.

 

Kun.: Viešpatie, tu mus ragini budėti ir būti pasirengusiems  Tave sutikti. Suteik mums jėgų didžiadvasiškai kovoti su tingumu ir bailumu, kad metui atėjus, pasirodytume tinkami dalyvauti Tavojo džiaugsmo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.