Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
Pasaulinė vargstančių diena

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, šiandien, atsiliepdami į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą veikliai mylėti vargstančiuosius vienykimės su visa Bažnyčia melsdami už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje.

 

Atvert mūsų širdis veikliai meilei !

 

Meldžiame už Bažnyčią visame pasaulyje, kad nepailstamai skelbtume Jėzaus Evangeliją ir liudytume pasauliui, jog nė vienas žmogus nėra pasauliui atskirtas nuo dangiškojo Tėvo meilės. Prašome tarnystės dvasios ir išminties padaryti tą meilę matomą ir veiksmingą. Tave meldžiame.

 

Meldžiame už politikus, verslo ir visuomenės lyderius, kad jie geriau suprastų savo atsakomybę už teisingesnį išteklių ir galimybių paskirstymą, nepristigtų drąsos bei valios rūpinimąsi bendruoju gėriu iškelti aukščiau už atskirų grupių interesus.

 

Meldžiame už visus besidarbuojančius vargo mažinimo srityje, kad išmoktume įsiklausyti į vargstančiųjų balsą ir suprasti jų giliausius lūkesčius. Tegul mūsų veiklus atsakymas sustiprins vargstančiųjų viltį, orumą ir reikalingumo jausmą. Tave meldžiame

 

Melžiame už visus vargstančiuosius, kad sugebėtume juos matyti savo širdimi. Apdovanok mus tokia meile, kuri gaivintų tikėjimą į Jėzų, neleistų mums užsisklęsti privačiame dvasiniame gyvenime, bet skatintų veikti. Tave meldžiame.

 

Meldžiame už mūsų parapijos ligonius ir jų artimuosius, sutelk mus veiksmingai pagalbai juos stiprinant malda ir aplankant, kad jie neliktų vieniši ir apleisti, o jų viltis būtų gaivinama mūsų dovanomis ir atlygio neieškančios meilės. Tave meldžiame.

 

Meldžiame Gailestingumo Motinos Mergelės Marijos užtarimo. Gailestingasis Jėzus tesuteikia išminties ir širdies jautrumo per Motinos pavyzdį suprasti, kaip reikia mylėti. Tave meldžiame.

 

Meldžiame už mirusius mūsų brolius ir seseris. Būk mums gailestingas sugrįžtančių laukiantis tėvas, nes tu geriausiai žinai jų žemiškojo gyvenimo vingius. Tave meldžiame.

 

Kun.: Viešpatie, keliaujančios Dievo tautos širdyje pulsuoja ta išganinga galia, kuri visus traukia į tikrą atsivertimo piligrimystę, kad vargstantieji būtų pripažįstami ir mylimi. Suteik mums malonę suprasti, kad vargstantiems reikia mūsų rankų, kad galėtų atsikelti, mūsų širdžių, kad iš naujo pajustų palankumo šilumą, mūsų buvimo, įveikiančio vienišumą. Leisk suprasti, kad kartais reikia nedaug, kad būtų grąžinta viltis: padrąsink mus sustoti, nusišypsoti, įsiklausyti. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.