į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-03-06 Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams

Pasaulio lietuvių maldos sekmadienį, 2016 kovo 6 dieną, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje už Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje Šv. Mišias aukojo šios bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

Visuotinėje maldoje jungėmės su Šiaurės Amerikos lietuviais, Punsko-Seinų krašto lietuviais, Australijos lietuviais, Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje lietuvių bendruomene, Pietų Amerikos lietuviais, Islandijos lietuviais. Už Lietuvą – gailestingumo žemę – Sibiro tremtinės Adelės Dirsytės mintimis maldavome gailestingumo žemei Lietuvai veržimosi į tikrąją tiesą, namų skaistumo, taikos ir ramybės kraštui ir išvargusiam pasauliui.

Gražios maldų sąsajos pirmo pavasario mėnesio pradžioje sujungė tikinčiuosius. Šios dienos paminėjimas – tai Gavėnios meto adoracija, pasaulio lietuvių širdžių susiliejimas maldoje, Šv. Kazimiero – Lietuvos ir jos jaunimo globėjo paminėjimas.

Po Šv. Mišių bažnyčioje tikintieji klausėsi literatūrinės-muzikinės kompozicijos „Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams“. Savo eiles skaitė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Janina Meškauskienė, Neringa Visockė, Ina Vyšniauskė, Kazimieras Dobrovolskis, Genė Sereikienė. Bernardo Brazdžionio bei Kęstučio Genio eiles skaitė M. Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Zita Civilkaitė. Gavėnios kelio vaizdelį perskaitė Monika Vekrikaitė. Muzikavo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų gitaros studijos mokytoja, Kėdainių krašto literatė, solistė Laima Žilytė bei vargonininkė Aušra Giedrienė.

Literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje mielai dalyvavo m/d „Obelėlės“ ir m/d „Purienos“ mokiniai. Ula Jaugelavičiūtė savo eilėraščiu ragino tautiečius rašyti vieni kitiems gerumo laiškus. Pasirinktus jiems patinkančius lietuvių poetų eilėraščius skaitė Ugnė Marija Gapševičiūtė, Rusnė Mikolajūnaitė, Kamilė Klevinskaitė, Matas Petkevičius.

Šios bendros maldos, giesmės bei eilėraščiai, skirti lietuviams pabirusiems pasaulyje bei esantiems čia, Tėvynėje, šalia mūsų, buvo tarsi visų širdžių susiliejimas, kuris nudžiugino ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus.

 

Genė Sereikienė