Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021 m. Sausio 13-ąją - Apgintos laisvės minėjimas

Lietuvai atmenant 30-ąją Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją ji paminėta ir parapijos Motinos maldoje judėjimo mamų.

plačiau
 
2021-01-13 Sausio 13-oji parapijos progimnazijoje

Šiemet Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, visos Lietuvos vaikai ir jaunimas šventė nuotoliniu būdu.

plačiau
 
Šventos Kalėdos – 2020 metais

Šventos Kalėdos atnešusios šviesą ir visus aprėpiančią Meilę pasilieka mumyse. Brangiausia dovana yra – Kristus mums dovanojantis save. Kalėdos nepraeina. Jos gyvena mumyse.

plačiau
 
Ketvirtoji advento savaitė

Advento vainike uždegėme ketvirtąją advento žvakę. Ant slenksčio Šv. Kalėdos. Šiais metais jos kitokios ir laukimas kitoks. Ateina suvokimas, kad turime keistis. Tai galimybė atmesti visą kas nereikšminga ir nereikalinga, neieškoti blizgučių, taupyti laiką, jo nešvaistyti, pristabdyti save.

plačiau
 
2020-12-13 Šv. Mišios trečiąjį advento sekmadienį

Advento vainike uždegėme trečiąją advento žvakelę. Artėjame prie Šv. Kalėdų šventės. Trečiąjį advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už parapijos Marijos legioną.

plačiau
 
2020-12-06 Antrojo Advento sekmadienio Šv. Mišios

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Šv. Mišiomis pradėjome antrąją Kristaus laukimo savaitę.

plačiau
 
2020-11-29 Pirmojo Advento sekmadienio Šv. Mišios

Sekmadienį lapkričio 29 d. pradėjome naujus liturginius metus. Kaip ir kasmet prie altoriaus pašventinimui atnešėme Advento vainikus.

plačiau
 
2020-11-22 Kristaus Karaliaus iškilmė

2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

plačiau
 
2020-11-08 Vėlinių aštuondienio pabaigos Šv. Mišios

Gražų pasiūlymą prieš kurį laiką pateikė tremtinė Regina Kuzmienė. Ji pasiūlė paskutinį Vėlinių aštuondienio sekmadienį pasimelsti už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.

plačiau
 
2020-11-02 Vėlinių Šv. Mišios

Lapkričio 2 dieną Vėlinės. Šiais metais turime laisvadienį, todėl jau iš pat ankstyvo ryto vieni skuba į ankstyvąsias rytmečio Šv. Mišias, kiti prie artimųjų kapų. Vienų išsiskyrimo žaizda jau užsitraukė, kitų dar tokia nesena ir atvira. Žmogiška yra gedėti ir liūdėti.

plačiau
 
2020-11-01 Visų Šventųjų iškilmės Šv. Mišios

Sužvarbęs ir ūkanotas ruduo. Būties take Vėlinių aštuondienis. Ruduo nesulaikomai keliauja į žiemą. Pačią pirmąją paskutinio mėnesio rudens dieną – Visų Šventųjų iškilmė – Šventųjų atminimo diena.

plačiau
 
2020-10-25 Sekmadienis su kun. Mykolu Ferencu OFMCap

Paskutinįjį Misijų ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, parapijos klebono pakviestas, lankėsi ir Šventąsias Mišias aukojo kun. Mykolas Ferencas OFM Cap iš Paulių vienuolyno. Tai pirmasis kartas jo apsilankymo ne tik mūsų bažnyčioje, bet ir Kėdainių mieste.

plačiau
 
2020-10-18 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje

Ruduo barsto ne vien lapus jis paberia saulės spindulių, pabarsto lietaus, suošia vėtromis. Tokį spalio 18 dienos sekmadienį į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kurį lydėjo monsinjoras Artūras Jagelavičius.

plačiau
 
2020-10-11 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas

Praėjo visi metai, kai Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė labai brangią visai Kėdainių bendruomenei dovaną,- palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikviją. Vyskupas džiaugėsi ir dėkojo klebonui už nuveiktus didžiulius darbus, kad Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia turėtų šią relikviją.

plačiau
 
2020-10-04 Rožyno Karalienės Švč. Mergelės Marijos atlaidai

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Bažnyčiose kalbamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas. Žodis „Rosarium“ reiškia „rožių darželis“ arba „Rožynas“.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>