į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-06-09

Nuotraukos

plačiau
 
2024-06-02 Devintinės ir Tėvo diena

Nuotraukos

plačiau
 
2024-05-26 Švenčiausioji Trejybė ir vaikų Pirmosios Komunijos šventė

Nuotraukos

plačiau
 
2024-05-05 Motinos diena

Nuotraukos

plačiau
 
2024-04-21 Vaikai nešė ramybės linkėjimą

Šio sekmadienio Šv. Mišiose katechezės vaikus klebonas Sigitas Bitkauskas pakvietė susėsti presbiterijoje arti altoriaus, kad galėtų ne vien stebėti, dalyvauti, bet ir patarnauti.
 

plačiau
 
2024-03-30 Didysis Šeštadienis

Nuotraukos

plačiau
 
2024-03-24 Verbų sekmadienis

Nuotraukos

plačiau
 
2024-03-11 Šv. Mišios už nepriklausoma Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus

Kovo 11-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Mišias aukojo klebonas Sigitas Bitkauskas ir kunigas Virgilijus Rutkūnas už nepriklausoma Lietuvą ir Nepriklausomybės akto signatarus.

plačiau
 
2024-03-03 Gavėnios kelyje širdies atvartos...

Šis sekmadienis turtingas maldomis, eilėmis, vargonų ir švelnia fleitos muzika, gražiu ramybės palinkėjimu.

plačiau
 
2024-03-01 Atsisveikinome su uoliu bažnyčios darbininku

Pirmąjį 2024 metų pavasario ankstyvą rytą Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Sigitas Bitkauskas ir Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas Giedrius Maskolaitis aukojo gedulingas Šv. Mišias už Albiną Šniurevičių.

plačiau
 
2024-02-25 Antrasis Gavėnios sekmadienis

Šv. Jurgio bažnyčioje einame Kryžiaus kelią. Katechezės vaikai šį kartą buvo aktyvūs Kryžiaus kelio procesijos dalyviai. Klebonui Sigitui Bitkauskui pasklausus: „Gal, kuris norėtų panešėti kryžių?“

plačiau
 
2024-02-18 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje pirmąjį Gavėnios sekmadienį pradėjome nuo Kryžiaus kelio.

plačiau
 
2024-01-13 Malda, giesmė, atmintis...

Šiandieną Šv. Mišias už laisvės gynėjus Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje aukojo klebonas Sigitas Bitkauskas.

plačiau
 
Albinas Šniurevičius 1933 05 15 - 2024 01 07

Kviečiame atsisveikinti su Albinu Šniurevičiumi.

Nuo sausio 10 d. urna pastatyta prie šoninio altoriaus iki kovo mėnesio.

plačiau
 
2023-12-22 Klebonas lankėsi Kėdainių įstaigose

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Sigitas Bitkauskas su Malenija Pivoriene ir Dale Urbonavičiene lankėsi Kėdainių įstaigose.

 

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  30  sekantis  >>