Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-08-27 Gandrų palydos Sirutiškyje

Į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Pastoracinės tarybos nario Kęstučio Volkaus organizuojama Gandrinių šventę Sirutiškyje, kasmet vyksta ne tik parapijos klebonas, bet ir bendruomenės nariai. Klebonas džiaugiasi, kad pats Viešpats laimina šią šventę, - po žvarbios dienos, dovanodamas gražų, šiltą, giedrą orą.

plačiau
 
2021 08 29 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

Prabėgo vasara. Mokiniai vėl renkasi į klases. Graži tradicija mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenės naujus mokslo metus pradėti Šv. Mišiomis, kuriose yra pašventinama šiųmetė duona, kaip vienos šeimos ugdančios, priimančios, tarnaujančios, besidalinančios simbolis.

plačiau
 
2021-08-23 Prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos maldos grupių atstovai tradiciškai, rugpjūčio 23-ąją, kartu su parapijos klebonu vyksta maldai prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje. Šiais metais, kaip ir kasmet, buvo minima Baltijos kelio diena.

plačiau
 
2021-08-22 Šv. Mišių auka už Tėvynės laisvę ir kovotojus

Šį sekmadienį, kada krikščionys mini Švč. Mergelę Mariją Karalienę, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kaip ir kasmet aukojo Šventąsias Mišias už Tėvynės laisvę ir kovotojus.

plačiau
 
2021-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Parapijos maldų grupės ir caritietės jau iš anksto ruošėsi šiai garbingai iškilmei. Puošė altorių ir šoninius altorėlius, Lurdo Marijos statulą, šventorių.

plačiau
 
2021-08-02 Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

Esame dėkingi šv. Pranciškui už tai, kad šiandieną tikintieji aplankydami bažnyčią gauna visuotinius atlaidus.

plačiau
 
2021-07-25 Sekmadienio Šv. Mišiose vaikams uždėti škaplieriai ir rožynai

Liepos 25 dieną į bažnyčią rinkosi prieš mėnesį Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Pirmiausia jie ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Tai vaikai  darys kas mėnesį metus laiko: dalyvaus Šv. Mišiose, eis išpažinties, priims šventąją Komuniją. Šiandieną vaikams ypatingas sekmadienis, nes klebonas Artūras Stanevičius jiems uždės škaplierius ir rožynus palaimindamas juos ir pavesdamas Švč. Mergelės Marijos globai.

plačiau
 
2021-07-18 16 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

16 eilinis sekmadienis bažnyčioje. Į Šventąsias Mišias susirenka tie, kuriems reikia Jėzaus artumo, poilsio su Juo, Jo maisto ir Jo žodžio.

plačiau
 
2021-07-11 Septintoji poezijos atlaidų vasara

Liepos 11 dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko 7 – oji poezijos atlaidų vasara „Ten, kur poezija virsta malda“. Tądien bažnyčioje meldėmės už poetus ir rašytojus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Į bažnyčią rinkosi Kėdainių krašto literatai bei svečiai. Poetai ir rašytojai iš Veliuonos, Šiaulių, Joniškio bei Panevėžio.

plačiau
 
2021-07-06 Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos Šv. Mišios

Į liepos 6 – osios pirmojo ir vienintelio suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventės – Valstybės dienos paminėjimo Šv. Mišias rinkosi parapijiečiai ir Kėdainių skyriaus šauliai drauge su vade Kristina Župerkiene.

plačiau
 
2021-07-04 14 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Labai dažnai trokštame, kad Dievas mums apreikštų savo valią, nors iš tikrųjų ji pasiekia mus visus. Mes esami apsupti Dievo pranašystės ženklų tūkstančių žmonių lūpose ir gestuose, namuose, gatvėje, darbe, bet kuriame pasaulio krašte…

plačiau
 
2021-06-27 13 Bendruomenė sveikina Adelę Dovidavičienę

Šį sekmadienį pamokyti Dievo dosnumo ir kasdien patirdami jo globą, meldėme malonės, kad patys taptume gėrio skleidėjais ir spindinčiais tiesos švyturiais.

plačiau
 
2021-06-24 Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje

Birželio 24 dieną Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos tikintieji drauge su klebonu vykome į Kauno arkikatedrą baziliką dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę.

plačiau
 
2021-06-20 Pirmosios Komunijos šventė

2020 – 2021 metais Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentams Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje rengėsi 51 vaikas.

plačiau
 
2021-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Šiais metais minime 80-ąsias tremties pradžios metines. Kaip ir kasmet, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas, kartu su bendruomene, birželio 14-ąją, dalyvauja masinių trėmimų pradžios minėjime prie Kėdainių geležinkelio stoties.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>