į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-05-08 Pirmosios Komunijos šventė

Šeštinių dieną baltu aprėdu gaubėsi ne vien vyšnios, slyvos, ievos, bet ir Pirmąją Komuniją priimantys vaikai. Šventąsias Mišias už vaikus, jų tėvelius ir globėjus, tikybos mokytojus bei katechetus aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Tikintieji vos tilpo bažnyčioje. Dalis žmonių būriavosi šventoriuje. Šv. Jurgio bažnyčioje šviesu - vaikų rankose žvakės, balti aprėdai, saulės vitražais nuklotos bažnyčios grindys ir sienos. Tėvų laiminančios rankos virš vaikų galvų. Tyrumu šviečia vaikų sielos. Penkiasdešimčiai vaikų, kurie nuo spalio mėnesio lankė parapijinę katechezę įteikti Pirmosios Šventosios Komunijos priėmimo pažymėjimai. Parapijinės katechezės vadovas klebonas Artūras Stanevičius, Kristaus žengimo dangun dieną priėmusiems Pirmąją Šventąją Komuniją, palinkėjo eiti toliau tikėjimo keliu ir gyventi vienybėje su Kristumi.

Paskutinis pavasario mėnuo. Maištavusi gamta nurimo. Sekmadienis buvo be galo saulėtas ir šiltas. Ta šviesi akimirka vaikų gyvenime išliks ne tik nuotraukose, bet ir jų širdyse į kurias tądien įžengė Kristus.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genės Sereikienės, bendros nuotraukos Steponavičienės ir fotografo Žilvino Menčikovo.