į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-06-19 Poetų vasaros atlaidai „Ten, kur poezija virsta malda“ tampa tradiciniai

Jau antri metai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, prasidėjo poetų vasaros atlaidai. Šiais metais ši šventė vyko birželio 19 dieną. Poetų vasaros atlaidų „Ten, kur poezija virsta malda“ Šv. Mišiose meldėmės už Kėdainių krašto literatų sambūrio literatus, poetus ir rašytojus.

Visuotinėje maldoje prašėme Dievo literatams kūrybos malonės, susitelkimo kūrybiniuose projektuose, literatūrinėse atvartose, susitinkant su poezijos mylėtojais, dvasingumo, kad jų literatūrinis žodis talpintų savyje meilę Tėvynei, artimui, skleistų gamtos grožį, gaivintų tautos istoriją. Prašėme jiems ir jų artimiesiems sveikatos bei Dievo malonių, meldėme, kad Kėdainių krašto literatų sambūrio kūrėjų niekada neapleistų dvasingas žodis, kad Švč. Trejybės Dvasia suteiktų įkvėpimo visada laikytis tikrųjų žmogiškųjų vertybių ir jas atskleisti savo kūryboje.

Meldėmės už visus Kėdainių krašto rašytojus, poetus, literatus, šiandieną čia atvykusius iš įvairių šalies miestų ir kaimų, prašydami jiems Dievo palaimos. Meldėme sveikatos, laimės, gerovės, atlaidumo ir supratimo visiems čia susirinkusiems poezijos mylėtojams ir skaitytojams. Malda skambėjo už anapilin išėjusius mūsų krašto rašytojus, poetus, literatus, prašant Dievo jiems dangaus karalystės.

Susirinkusieji į poetų vasaros atlaidus bažnyčioje galėjo aplankyti  knygų parodą ,,Kėdainių kraštas, jo žmonės ir jų kūryba leidiniuose“, kuri sudomino ne tik parapijos bendruomenę, bet ir svečius. Parodoje eksponuota beveik šimtas įvairių leidinių, kurių tik dalis parašyta krašto žmonių ir apie Kėdainių kraštą. Vartėme tremties ir partizanų istorijas, sakralinius leidinius, kraštiečių poeziją bei prozą, knygas apie Kėdainių kraštą ir jo žmones, kriminalisto šiokiadienius, bibliografines rodykles apie krašto įžymius žmones.

Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje, gamtos apsuptyje – atlaidų tąsa. Poezijos popietę palaimino Šv. Jurgio bažnyčios  klebonas Artūras Stanevičius, kuris yra Kėdainių krašto literatų sambūrio globėjas ir dvasinis vadovas. Renginį vedė šių eilučių autorė ir Laima Žilytė.

Choreografės Ramintos Matulytės - Šilienės vadovaujamos šokančios mergaitės lyg drugeliai į šventoriaus pievą atnešė savo šokius. Šventoriuje pasigirdo gitara ir nuvilnijo virš miesto KSJMC gitaros ir vokalo studijos jaunųjų atlikėjų balsai. Tarp eilėraščių skaitymo jų vadovė, solistė Laima Žilytė, atliko savo ir kitų tekstais sukurtas dainas, kalbino poetą ir prozininką Algį Augustaitį, atvykusį iš Vilniaus, iš savo kriminalistinio darbo šiokiadienių išleidusį knygą  Arvydą Augą, poetą Vitolį Laumakį. Savo eiles skaitė Kėdainių krašto literatai: Elvyra Kisielienė, Irena Paplauskienė, Zita Vozgirdienė, Vitalija Minialgaitė, Janina Meškauslienė, Rozalija Racevičiūtė, Angelija Avižiūtė - Bučienė, Audrius Zavtrikovas, Raminta Matulytė - Šilienė, Laima Žilytė, Algis Augustaitis, Vitolis Laumakys ir šio teksto autorė. Zita Vozgirdienė ir Rozalija Racevičiūtė debiutantės, kurios pirmą kartą skaitė savo poeziją ir labai džiaugėsi, kad skaito bažnyčios šventoriuje, ypatingoje erdvėje. Klaipėdoje gyvenanti kraštietė poetė Angelija Avižiūtė - Bučienė Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekėlei padovanojo savo eilėraščių knygą.

Knygas leidžia pavieniai asmenys, mokyklos ir kitos bendruomenės. Kėdainių krašto literatų sambūris yra paruošęs leidybai savo narių knygą ,,Sekminių paukštė dovanojo plunksną“, iš kurios renginyje buvo skaitomos eilės. Gal kiek netikėtai buvo pristatyti knygų sudarytojai: Kėdainių Mikalojaus Daukšos VB direktorės pavaduotoja Zita Civilkaitė, kuri perskaitė anapilin išėjusios Aleksandros Pacaitienės eiles, jos kolegė Zita Bieliauskienė – jos bibliotekoje bendromis pastangomis su kitomis kolegėmis yra sudariusios ne vieną rodyklę apie žymius kraštiečius, KSMJC lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, kuri kartu su buvusiu centro direktoriumi Dangiru Kačinsku yra parengusi ir redagavusi knygas apie šio centro prasmingą ir įdomią veiklą, atspindinčią suaugusiųjų mokymosi ypatumus, kūrybinius mokinių ir mokytojų gebėjimus, Genovaitė Bružienė, viena iš sudarytojų krašto literatų eilių knygelės vokiečių kalba „Kalbų tiltas - 2007“, Ignas Meškauskas, istorinių knygų rengėjas, nuotaikingai nusitekęs Kazimieras Dobrovolskis, kuris iškilmingai padeklamavo eilėraštį apie Šv. Jurgio bažnyčios naują varpą, vis kviečiantį kėdainiečius susikaupti maldai. Poetų vasaros atlaiduose pasidžiaugta ir jauno menininko Gyčio Sarapino kūryba, kuris ne tik skaito poeziją, bet ir piešia. Gytis Sarapinas pasidalijo savo kūrybos perspektyvomis.

Džiugu, kad poezija nesvetima ir Kėdainių rajono tarybos nariams. Krašto literatus sveikino Kėdainių rajono tarybos narė Onutė Šulcienė, kuri visada mielai dalyvauja krašto literatų renginiuose. O šis renginys nuo praėjusių metų skyrėsi tuo, kad buvo pakviesti ne tik poeziją rašantys žmonės, poetų vasaros atlaiduose susiliejo į dermę šokis, muzika, žodis, daina, malda... Menų dermė paįvairino renginį, o bendra agapė pratęsė draugišką bendravimą.

 

Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė Genė Sereikienė.

Nuotraukos Zigmo Slavinsko ir Arvydo Augos.