į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-07-06 Minėdami Valstybės dieną susitelkėme maldai

Vasara skuba į brandą. Sirpsta vyšnios, noksta javai, keičiasi žiedų spalvų paletė. Antrąjį vasaros mėnesį pradėjome gražia ir prasminga Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos švente, kurią Kėdainių Šv. Jurgio parapijos bendruomenės nariai įprasmino dalyvaudami Šv. Mišiose. Šventąsias Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

Visuotinėje maldoje meldėmės, kad Viešpats Dievas šią brangią mums visiems dieną suvienytų maldoje pasaulyje pabirusius Lietuvos vaikus.

Meldėme Viešpaties Dievo, kad stiprintų kunigus, vienuolius ir vienuoles bei visą Lietuvos dvasininkiją jų kilnioje sielovados misijoje.

Meldėme Viešpaties Dievo, kad tiestume tarp žmonių kuo tvirtesnį nuoširdaus bendravimo, tarpusavio supratimo tiltą, skatintume pagarbą žmogui, įprasmintume žmogų kaip vertybę.

Meldėme Viešpaties Dievo, kad gebėtume pasidžiaugti tuo, ką sukūrėme kaip tauta ir kiekvienas asmeniškai dėl mūsų valstybės, kad neprarastume atsakomybės savo šaliai jausmo, išmoktume gyventi laisvėje.

Meldėme Viešpaties Dievo, kad suteiktų stiprybės išeivijos lietuviams, stiprintų jų patriotinius jausmus, kad jie nepamirštų lietuvybės, savo kultūros, gimtosios kalbos, vertintų savo šalį, kad jiems nepritrūktų noro grįžti į Tėvynę.

Meldėme Viešpaties Dievo globos ir dangiškos ramybės mūsų protėviams besiilsintiems amžinybėje.

Atnašavome lankstinukus su Lietuvos himno ir Maironio giesmių tekstais.

Šv. Mišiose dalyvavo Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, parapijiečiai, Caritas.

Po Šv. Mišių bažnyčioje sugiedojome Lietuvos himną ir Maironio giesmę „Lietuva Brangi“.

Sveikindami vieni kitus su Valstybės dienos švente dalijomės mintimis, kad malda už Tėvynę yra galinga, vienijanti tautos vaikus jėga, vaikus, kurie yra išsibarstę visuose pasaulio kraštuose. 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės