į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-08-02 Šventa diena — Sekmadienis

Po savaitės darbų mus pažadina sekmadienis. Kuo jis skiriasi iš kitų savaitės dienų? Vaikai atsakytų, kad nereikia anksti keltis, skubėti į mokyklą. Tėveliams nereikia eiti į darbą. Deja, šeimoje darbų, kurie neužrašyti, neplanuoti, nesurikiuoti atsiranda ir švenčių dienomis. Kartais pamirštame trečiąjį Dievo įsakymą, kuris mus kviečia švęsti sekmadienį. Įsisukę į darbų sūkurį sekmadienį paverčiame kasdienybe.

Klebonas Artūras Stanevičius pasveikinęs sekmadienio maldininkus, aiškina sekmadienio svarbą primindamas, kad Viešpaties dieną Dievas palaimino ir padarė ją šventą, kad ši Bažnyčios diena yra skirta poilsiui, krikščioniškų tradicijų puoselėjimui, maldai. Tai Eucharistijos šventimo ir padėkos diena Dievui už kiekvieną mums dovanotą rytą, krikščionių susitelkimo maldoje diena, tai tarsi mažosios Velykos. Ypatingai Šventaisiais Gailestingumo metais turėtume nebijoti atverti savo širdies Viešpačiui. Sekmadienį pašvęsti savo bei savo šeimos dvasiniam susikaupimui ir augimui. Ne laikas prisiminti bažnyčią, kada užklumpa negandos, bet nepaliauti melstis, kad Dievas mus saugotų nuo jų.

Rugpjūčio pradžioje šventėme 800 - asias Porciunkulės atlaidų metines. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Porciunkulės Atleidimo šventę klebonas Artūras Stanevičius pradėjo bendruomeniniu Atgailos Sakramento šventimu. Vyko atlaidų Šv. Mišios, buvo einama bažnytinė procesija aplink bažnyčią.

Tikintieji po Šv. Mišių neskubėjo į namus, bet jaukioje šventoriaus aplinkoje susėdę ant suoliukų šnekučiavosi, bendravo, dalijosi maldų intencijomis. Parapijos tikinčiųjų bendruomenėje vyrauja graži tradicija melstis vieniems už kitus, o ypatingai už ligonius.

Klebonas Artūras Stanevičius ragina tikinčiuosius, kad pažadinti skardaus bažnyčios varpo pamirštų kasdienius darbus ir tą sekmadienio valandą pašvęstų sielos atgaivai maldoje. Klebonas kviečia su džiaugsmu švęsti Eucharistiją, linkėti vieni kitiems Dievo ramybės, pavesti Viešpačiui savo vargus ir sunkumus, atsiduoti Jo valiai.

Vasara jau baigia nužydėti. Dar pabūkime šventoriaus tyloje apmąstydami savo dvasinę būtį, pasidžiaukime Kristaus buvimo mumyse palaima.

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės