į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-08-15 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė

Žolinių dieną tikintieji su žolynų puokštelėmis ir šiųmečių javų kuokšteliais rankose gausiai rinkosi į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Prieš pamaldas aplink bažnyčią pajudėjo tikinčiųjų procesija su bažnytinėmis vėliavomis ir giesmėmis. Klebonas pašventino atsineštus žolynus, pirmojo derliaus javus bei vaisius.

Auginantys javus po tradicinę javų varpą dovanojo kiekvienam apsilankiusiam tą dieną bažnyčioje.

Po Šv. Mišių klebonas pakvietė visus prie šventoriuje stovinčio ,,Carito“ kryžiaus, kuris buvo pastatytas prieš dvidešimtmetį (1996). Jį pastatė čia klebonavęs kunigas Albinas Graužinis. Šventoriuje vyko trumpas ,,Carito“ kryžiaus pastatymo dvidešimtmečio paminėjimas. Ta proga caritietės apgaubė kryžių pintomis iš ąžuolo lapų juostomis, nupynė vainiką.

Šalia parapijos namų išeinančius iš bažnyčios linksmino pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus ansamblio ,,Papartis“ koncertas.

Parapijos namų salėje susibūrėme agapei. Kiekvienas atėjo nešinas lauknešėliu. Labiausiai visus nustebino gardus troškinys, kurį pagamino caritietės Verutė Vilkelienė ir Elena Gudelienė. Klebonui palaiminus stalą su valgiais parapijiečiai ne tik dalijosi valgiais, bet nuoširdžiai bendravo vieni su kitais.

Nuskrido vasara tarsi pabaidyta paukštė. Ji dosniai atseikėjo mums ne vien saulės, lietaus, žiedų, brandino derlių, bet dovanojo įsimintinas šventes.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Zigmo Slavinsko