į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-08-28 Dievo palaima naujiems mokslo metams

Nubėgančios vasaros paskutinį sekmadienį Kėdainių mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenė rinkosi į Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje. Tai buvo šios mokyklos - darželio bendruomenės maldų diena prieš naujuosius mokslo metus jau tapusi tradicija pradėti mokslo metus bendruomenės dalyvavimu Šv. Mišiose, kurias aukoja klebonas Artūras Stanevičius.

Tą sekmadienį Šv. Mišiose dalyvavo mokyklos - darželio „Obelėlė“ pedagogai, mokinukai, jų tėvai ir kiti šeimos nariai. Trečiokas Justas Vitkauskas į bažnyčią atsivedė visus savo šeimos narius. Kamilė Truskauskaitė ir Rugilė Širvinskaitė atėjo drauge su savo senelėmis.

Šventojo Rašto skaitinius skaitė mokyklos - darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir jos pavaduotoja Danutė Navajauskienė. Visuotinėje maldoje meldėmės už mokyklos - darželio „Obelėlė“ administraciją, mokytojas, auklėtojas prašydami Gerojo Dievo joms ištvermės, kantrybės ir sveikatos, organizuojant ugdymo procesą, vedant ugdytinius pažinimo ir doros keliu.

Meldėmės už mokyklos - darželio „Obelėlė“ ugdytinius, prašydami  Viešpaties jiems sveikatos, susiklausymo, atsakingumo, kūrybiškumo, pagarbos vienų kitiems bei savo mokytojoms, auklėtojoms ir visai mokyklos - darželio bendruomenei.

Meldėmės už visą aptarnaujantį įstaigos personalą pasitinkant, globojant, maitinant, saugant, ugdant, išleidžiant, vedant už rankos tėvų jiems patikėtą mažą žmogutį, prašydami Gerojo Dievo palaimos.

Meldėmės už ugdytinių tėvelius, senelius, globėjus, jų šeimas, kad jie bendradarbiaudami su mokykla, bažnyčia augintų ir auklėtų, kūrybingus, dorus, darbščius, sąžiningus Tėvynės piliečius.

Meldėmės už visą mokyklos bendruomenę, kad Viešpaties Dievo laiminami vieningai dirbtume, kaip viena didelė šeima, kad Naujieji mokslo metai visiems būtų laimingi, sėkmingi ir saugūs.

Viešpaties palaiminimui atnašavome gausias atnašas: pirmąjį šių metų šeimų ūkiuose užaugintos duonos kepalą, kurį dalinomės pirmąją mokslo metų dieną, kaip bendruomeniškumo, vienos šeimos, draugiškumo, pagarbos ir vienybės simbolį prie bendro agapės, šventos puotos, stalo.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešėme mokyklos - darželio „Obelėlė“ emblemą - išskirtinį ugdymo įstaigos ženklą.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešėme soduose užaugintus obuolius, kaip mokyklos - darželio vardo simbolį, kuriuos išdalinome mokyklos - darželio svečiams pirmąją mokslo metų dieną.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešėme sąsiuvinius, rašiklius, pieštukus, kuriais pirmokai sąsiuviniuose gražiai užrašys visas abėcėlės raides, gebės parašyti savo, mokytojo, mokyklos vardą, išmoks be klaidų parašyti diktantą, laišką, maldą, užklydusias mintis, o spalvotais pieštukais gebės pavaizduoti Dievo kūrinijos grožį.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešėme sėkleles. Pavasarį, įsisavindami gamtamokslio ugdymo programą, jas mokiniai pasės, mokysis mylėti gamtą, žinos grūdo kelią, galės patys augalėlius globoti, stebėti, puoselėti.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešėme žvakeles, skirtas mokiniams bei mokytojams, kurie jau niekada nebepravers mokyklos durų. Jas uždegsime ant tų žemės kauburėlių, kur ilsisi jų širdelės.

Šv. Mišių aukai atnašavome duoną ir vyną, tą Dievo sukurtą ir žmogaus rankų išpuoselėtą valgį.

Atnašavimo tekstą skaitė trečiokų mokytoja Laima Lukoševičienė. Atnašas prie altoriaus nešė mokytojos: Jolanta Klevinskienė, Violeta Lukoševičienė, auklėtojos – Violeta Balbierienė ir Elena Stankevičienė, moksleiviai: Kotryna ir Kamilė Klevinskaitės, Viltė Bersėnaitė, Kamilė Truskauskaitė, Rugilė Širvinskaitė, Justas Vitkauskas ir Tomas Radionovas.

Po nuoširdaus dalyvavimo Šv. Mišiose klebonas Artūras Stanevičius pašventintos duonos kepalą įteikė mokyklos - darželio „Obelėlė“ direktorei Renatai Zigmantavičienei ir palinkėjo visiems gerų mokslo metų, dalinantis duona nepamiršti visus metus gebėti dalinti vieni kitiems gerumą, atjautą, pagarbą ir meilę.

Dalyvavusiuosius Šv. Mišiose sugraudino toks nuoširdus visų: nuo mokinuko iki senelio susitelkimas bendrai maldai. Gavę Dievo palaimą naujiems mokslo metams, maldininkai džiaugėsi ir Jo dovanotu gražiu sekmadieniu.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Astos Čepaitės