į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-10-09 Švenčiausios Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidai

Rožinis tai nuoširdus maldų takelis vedantis mūsų širdis prie Dievo. Gamta neatsigręždama bėga rudeniu. Diena trumputė, o vakarai ilgėja. Derliaus nuėmimo darbai baigti. Šeimos spalio vakarais jau gali pinti maldų vainiką. Miela matyti, kada vaikai savo mažose rankose laiko Rožinį, kalba šią nuostabią maldų pynę. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje užsimezgė graži tradicija su katechezės vaikais ir jų tėveliais sukalbėti Švč. Mergelės Marijos Rožinį.

Spalio 9 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia šventė Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidus. Ta proga klebonas Artūras Stanevičius palaimino Gyvojo Rožinio kalbėtojus. Minėjo neseniai Šventąja paskelbtą Motiną Teresę. Meldėmės už parapijos Caritą, mokytojus ir visus savo artimui gailestingumo ir meilės darbams pasišventusius. Šie metai yra Gailestingumo jubiliejaus metai, todėl prisimename visus, kurie atveria savo širdis nuskriaustiems ir nelaimingiems, daro gerus darbus, aukoja maldas.

Per šlapius rudenio vėjų nuplėšytus medžių lapus nuklojusius  šventoriaus taką su bažnytinėmis vėliavomis ir giesmėmis apie bažnyčią eina bažnytinė procesija. Bažnyčioje Švč Mergelės Marijos altorius apjuostas Caritas moterų nupinta rudeninių gėlių juosta. Pagarbiai prie altoriaus atnešamas Motinos Teresės paveikslas. Klebonas Artūras Stanevičius aukoja Šv. Mišias. Mergaičių pulkelis apsirengęs baltai adoruoja. Šalia jų moterys adoruotojos.

Klebonas Artūras Stanevičius priminė tikintiesiems kokia yra svarbi kiekvienam tikinčiajam Rožinio malda. Kvietė ją kalbėti šeimose. Dėkojo visiems darantiems gailestingumo darbus savo artimui.

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ,,Kleketukai“ parodė savo programėlę. Vėliau parapijiečiai dar galėjo pabendrauti prie agapės stalo.

Kada būname pavargę nuo darbų, audrinti kaip tie medžiai kasdienybės ir rudenio vėtrų, paimkime į rankas Švč. Mergelės Marijos Rožinį ir pajauskime maldos galią.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės